Tüm Üyelere ve Ziyaretçilere Forumda İyi Vakit Geçirmelerini Dileriz.
Tüm Paylaşımlarla, İsteklerinizle , Sorularınızla Daima Yanınızdayız.

Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması

Konu Sahibi: Morningstar, Kategori: Programlama (Genel), 0 Yorum, 555 Okunma
BU KONUYU DEĞERLENDİR
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Yönetici
Yönetici
*******
348
Mesajlar
347
Konular
0
Rep Puanı
Information  07-02-2020, Saat: 23:16
#1
Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması


Özet: Popülerlikleri her geçen gün artan Java, Python ve Ruby programlama dillerinin, çeşitli test uygulamalarındaki çalışma süreleri, bellek tüketimi ve kod uzunlukları konularında karşılaştırma deneyleri yapılmış ve sonuçlar verilmiştir. Çalışma süreleri testlerinde ortalamada Java Python’ a göre 7.5 kat; Ruby’ye göre 21 kat daha hızlı çalışmaktadır. Ruby ve Python kod uzunlukları ve yazım süreleri incelendiğinde Java dilinin yarısı kadar uzunluğa sahiptir. Ruby en az, Python ise en çok bellek tüketimine sahiptir.

Abstract: Popularities of Java, Python and Ruby programming languages are increasing everyday. In this work, benchmarks of runtime, memory consumption, code length were done and results are given. On average Java is 7.5 times faster than python and 21 times faster than Ruby at runtime benchmarks; Code length and developing time of Ruby and Python have half of Java. Memory consumption is the smallest for Ruby and Python is the largest.

1. Giriş
Java geniş çevrelerce kabul görmüş, işletim sisteminden bağımsız, taşınabilir programlar yazmak için geliştirilmiş, nesneye yönelik bir programlama dilidir[1]. Python[2] ve Ruby[3] de açık kaynak fikrini ve Linux işletim sistemini destekleyen çevrelerce kabul görmüş, yıldızları her geçen gün daha fazla parlayan nesneye yönelik programlama dilleridir[4]. Her üç dil de yorumlanarak çalıştırılırlar. Farklı olarak Java programları yorumlanmadan önce byte kod adı verilen bir ara dile derlenirler. Son zamanlarda açık kaynak yazılım fikrinin hızlı yükselişi sonucunda her üç programlama dilinin gelişimi hızlanmış ve yeni sürümleri çıkarılmıştır. Bu çalışmamda bu üç dilin farklı on bir test uygulaması ile performansları incelenmiş ve testlerin sonuçları verilmiştir.
2. Testler
Dillerin performans karşılaştırma çalışmaları daha önce de gerçekleştirilmiştir[5][6][7], ça
lışmalarda programlama dillerinin eski sürümleri kullanılmıştır ve istenilen üç dilin tamamı karşılaştırmalara alınmamıştır.
Yapılan testlerde kullanılan uygulamalar aynı ihtiyaçlara cevap veren uygulamalardır. Testler her uygulama için beşer kez gerçekleştirilmiş ve sonuç olarak ortalama değerler kullanılmıştır.
Yapılan testler ile üç programlama dilinin çalışma süreleri, bellek tüketimleri ve yazılan kod uzunlukları incelenmiştir.
2.1. Çalışma Süreleri
Karşılaştırma testleri için kullanılan uygulamalar Tablo 1’de açıklanmıştır. Bu testler her dil için beşer kez hem Linux hem de Windows işletim sistemlerinde çalıştırılmış ve ortalama sonuçlar kullanılmıştır. Çalışma süreleri için sonuçlar; Windows işletim sistemi için Tablo 2’de saniye olarak, Şekil 1’de yüzdelik olarak; Linux işletim sistemi için Tablo 3’te saniye olarak, Şekil 2’de yüzdelik olarak verilmiştir.
529
Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması
Mustafa Şahin
2.2. BellekTüketimi
Karşılaştırma testlerinde kullanılan uygulamaların bellek tüketimleri [8],[9],[10] ve [11]’de ki araçlar kullanılarak belirlenmiş ve yüzde olarak Tablo 4 ve Şekil 3 ‘te verilmiştir.
2.3. Yazılan Kod Uzunluğu
Uygulamaları karşılaştırmak için satır sayıları ve testlerde kullanılan harf sayıları veri olarak kullanılmıştır. Sonuçlar Şekil 4 ve Şekil 5’te verilmiştir.
3. Test Platformu
Aşağıdaki bilgisayar testler için kullanılmıştır;
• HP Compaq NX9005 serisi Notebook
• 30 GB Harddisk
• 1 GB RAM
• Mobile AMD Athlon XP2400+ işlemci
• Windows 2003, Debian 3.1 Linux İşletim Sistemi
• Java 6.0, Python 2.5, Ruby 1.8.5


Kod:
1 [0..3000000] aralığındaki sayıların ortalamasının hesaplanması.
2 [2..50000000] aralığındaki asal sayıların hesaplanması.
3 [1..100000000] aralığında çalışan boş döngü.
4 500x500 boyutlarında iki matrisin çarpımı.
5 10000 elemanlı, eleman değerleri en kötü durumda olan dizinin Kabarcık Sıralama (Bubble Sort) algoritması ile sıralanması.
6 Hanoi kuleleri probleminin 25 disk için öz yinelemeli çözümü.
7 100000 elemanlı, eleman değerleri en kötü durumda olan dizinin Hızlı Sıralama (Quick Sort) algoritması ile sıralanması.
8 500000 adet farklı dizginin listeye eklenmesi; eklenen ilk ve son elemanın liste içinde aranması.
9 500000 adet farklı dizgi anahtarlarına sahip sayıların Eşleme (Map) veri yapısına eklenmesi; ilk ve son elemanın eşleme içinde aranması.
10 1000000 elemanlı, eleman değerleri en kötü durumda olan dizinin; dilin yerleşik sıralama algoritmaları kullanılarak sıralanması.
11 [0..1000000] aralığındaki sayıların dosyaya yazılması.

Test No Python Ruby Java


Kod:
1 1,165 4,228 0,056
2 61,183 105,512 8,354
3 6,636 16,854 0,182
4 71,014 248,661 8,288
5 13,370 83,744 0,278
6 39,193 86,773 0,369
7 1,318 4,979 0,054
8 0,964 4,402 2,191
9 1,252 6,427 3,221
10 0,498 1,197 2,189
11 2,720 3,964 0,846

Tablo 2. Windows İşletim Sistemi
Testler

[Resim: j1.jpg]
Şekil 1. Windows İşletim Sistemi Üzerinde Testlerin Çalışma Süreleri
Test No Python Ruby Java
1 1,209 3,650 0,022
2 72,136 149,500 8,660
3 7,810 42,085 0,171
4 84,255 297,050 8,939
5 18,560 75,233 0,330
6 44,760 95,870 0,656
7 1,410 5,126 0,034
8 0,920 5,990 3,662
9 1,290 10,330 3,401
10 2,420 2,011 2,373
11 2,020 3,088 0,900
Tablo 3. Linux İşletim Sistemi Üzerinde Testlerin Çalışma Süreleri.
Tablo 1. Kullanılan Test Uygulamalarının Açıklamaları.
530
Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri
31 Ocak - 2 Şubat 2007Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya
□ Java
□ R uby
□ Python

[Resim: j2.jpg]
Şekil 2. Linux işletim Sistemi Üzerinde Testlerin Çalışma Süreleri
[Resim: j4.jpg]
Şekil 4. Uygulamaların Satır Sayıları
Test No Python Ruby Java

Kod:
1 0,2 0,2 0,2
2 20,4 20,3 6,5
3 0,2 0,2 0,3
4 1,3 0,5 2,1
5 1,3 0,2 0,3
6 0,2 0,2 0,3
7 0,4 0,2 0,2
8 2,3 3,4 5,6
9 3,5 4,4 7,1
10 8,3 1,0 4,5
11 0,2 0,2 0,3

Tablo 4. Test Uygulamalarının Bellek Tüketim Yüzdeleri
□ Java
□ Ruby
□ Python
Testler

[Resim: j3.jpg]
Şekil 3. Linux işletim Sistemi Üzerinde Testlerin Çalışma Süreleri

[Resim: j5.jpg]
Şekil 5. Uygulamalarda Kullanılan Karakter Sayısı
4. Sonuç
Yapılan testlerde, Ruby ve Python ile yazılan uygulamaların geliştirilme süreleri ve kod uzunlukları Java ile yazılan uygulamaların geliştirme süresi ve kod uzunluğunun yarısıdır. Ruby programlama dili ile yazılan uygulamalar diğer programlama dillerine göre en kısa kod uzunluğuna sahiptir. Bellek tüketimi konusunda Ruby ortalama olarak en az bellek tüketen programlama dilidir. Python programlama dili ortalama olarak en çok bellek kullanan programlama dilidir. Python programlama dili için bellek kullanımı ve ayrımı üzerine çeşitli çalışmalar yapılmaktadır[15][2]. Test uygulamalarının çalışma sürelerinde ortalama olarak Java, Python programlama diline göre 7.5 kat; Ruby programlama diline göre 21 kat daha hızlı çalışmaktadır. Java programlama dilinin ara dile derlendikten sonra yorumlanmasında bu sonuçların önemli etkisi olmasına rağmen, ortalama derleme süresi olan 1.2 sn de sonuçlara eklendiğinde sonuç üzerinde fazla bir etkisi olmamaktadır. Java programlama dili dizgi işlem-
531

Java, Python ve Ruby Dillerinin Performans Karşılaştırması

Python programlama diline göre yavaş çalışmaktadır; Java dili aynı dizgi ifadelerinin tekrar oluşturulmadan kullanılmasını sağlayan algoritması nedeniyle bellekte bulunan tüm dizgileri kontrol eder, bu nedenle dizgi oluşturma işlemlerinde yavaştır. Performans artırımı için çeşitli çalışmalar yapılmaktadır[1][12][13] [14]. Python, Ruby programlama dilleri dizi işlemlerinde listeleri kullandıkları için oldukça yavaştırlar. Dizi işlemleri için iki dil içinde C ve C++ ile geliştirilmiş dizi işlemlerinde kullanılabilecek modüller bulunmaktadır.
[Resim: imza.png][-]
Etiket
python karşılaştırması ruby dillerinin java performans ve

Hızlı Menü: