Tüm Üyelere ve Ziyaretçilere Forumda İyi Vakit Geçirmelerini Dileriz.
Tüm Paylaşımlarla, İsteklerinizle , Sorularınızla Daima Yanınızdayız.

[ Ders 3 ] Visual Basic Formlarla Çalışmak

Konu Sahibi: Morningstar, Kategori: Visual Basic 6.0, 0 Yorum, 2005 Okunma
BU KONUYU DEĞERLENDİR
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Yönetici
Yönetici
*******
348
Mesajlar
347
Konular
0
Rep Puanı
Information  02-02-2020, Saat: 00:33 (Son Düzenleme: 09-02-2020, Saat: 21:59, Düzenleyen: Morningstar.)
#1
Visual Basic Formlarla Çalışmak
Açıklama
PROJELER VE BİLEŞENLERİ
Visual Basic’te bir uygulama geliştirmek proje denilen yapı içerisinde gerçekleştirilir. O halde her yeni bir uygulama yeni bir proje oluşturmayı gerekli kılacaktır. Bir Visual basic projesi, formlar, formlar üzerine yerleştirilen kontrol nesneleri, nesnelere bağlı kodlar (event procedures-olay prosedürleri) ile bağımsız modüllerden oluşur.
Visual Basic’te proje dosyalarını uzantıları .mak ya da .vbp şeklindedir. . vbp uzantısı Visual basic 6.0 , 5.0 ve 4.0 ‘ a özgüdür. .mak uzantısı ise Visual Basic’in daha önceki versiyonlarında kullanılan proje dosyalarının uzantısıdır. Fakat bu tip dosyalar Visual Basic 6.0 ‘ca da tanınır. Windows 95/98 ile birlikte dosya isimlerinin uzunluğu için bir kısıtlama yoktur. Visual basic 6.0 yüklendiği zaman karşınıza Şekil 2.1’deki pencere gelir.
[Resim: a91.jpg]
Şekil 2.1 - Başlangıç penceresi
Şekil 2.1’de görülen başlık satırı o anda aktif olan projenin adını göstermektedir.

Menü satırı Visual Basic 6.0’ın ana menü başlıklarını gösteren satırdır ve daha önce de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Araç Satırı ise, menü içerisinde yer alan bazı işlemleri, kullanıcının daha hızlı gerçekleştirebilmesi için kullanabileceği ikonları içerir. Mouse yardımı ile ekran göstergesini bu ikonlardan herhangi biri üzerine götürürseniz, bu ikonun gerçekleştireceği menü seçeneğinin ne olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, ilk ikon için belirlenen mesaj Add Standart EXE Project sözcüğüdür ve bu ikon File/Add Project menü adımlarının gerçekleştirdiği işlemi gerçekleştirmekte yani uygulama içine yeni bir proje eklemektedir.
Özellikler penceresi, o esnada ilgi odağı olan(seçilmiş,aktif) nesneye ait özellikler ve o andaki değerlerini listeler. Ekranda bu pencere yoksa, View/Properties Window menü adımları ile çağrılabilir.
Proje penceresi ise, o esnada aktif durumda olan proje ile ilişkili dosyaların listesini görüntüler. Bu dosyalar projeye ait nesneler (form,kontroller vb.) ya da bağımsız modüllere ait dosyalardır.
Proje penceresi o esnada ekranda yoksa View/Project Explorer menü adımları ile ekrana getirilebilir. Proje penceresindeki View Object butonu, pencerede o esnada seçilmiş olan dosya ile ilişkili formu görüntüler. View Code butonu ise, seçilmiş olan dosya ile ilişkili bilgisayar programını(kodu) listeleyecektir.
Araçlar kutusu ise, Visual Basic uygulamasını geliştirirken oluşturduğumuz projede kullanabileceğimiz Visual Basic kontrol nesnelerini içermektedir. Visual Basic ilk açıldığında araçlar kutusu ekranda görünmüyor olabilir. Belirli bir anda, araçlar kutusu ekranda görünmüyorsa, View/Toolbox menü adımları ile onu ekrana getirebilirsiniz.
Şimdi özellikler penceresi ve nesne özellikleri konusunda biraz daha detaylı bilgi vereceğiz.
ÖZELLİKLER PENCERESİ
Özellikler penceresi, o esnada ilgi odağı olan (seçilmiş, aktif) nesnenin sahip olduğu özellikleri ve bu özelliklerin o andaki değerlerini görüntüler. Özellikler penceresini View/Properties Window menü yolu ile ya da F4 tuşuna basarak ekrana getirmek mümkündür.(Şekil 2.2) Şekildeki özellikler penceresinin başlığı Forml’dir Forml başlık satırının bir alt satırında ise Form1 Form ibaresi görülmektedir. Bunun Anlamı

Forml balıklı nesnenin Form türünde bir nesne olduğudur. Özellikler penceresi bir kontrolün özelliklerini iki farklı diziliş sırasında listeleyebilir. Bunlardan ilki Alphabetic seçeneğidir. Adından da anlaşılacağı gibi penceresindeki özellikleri alfabetik olarak takip etme imkanı sağlar. Categorized seçeneği ise özellikleri, Appearance(görünüş), Behavior (davranış), DDE,Font vb. bazı ortak gruplar altında listelemek için kullanılır.
Özellikler penceresine dikkat edilirse, iki sütuna sahip olduğu görülecektir. Bu sütunlardan soldaki, özelliklerin adlarını(Caption, name,height vb.), sağdaki ise, bu özelliklerin o esnada sahip olduğu değerleri göstermektedir.
[Resim: a92.jpg]
[Resim: a93.jpg]
Şekil 2.2 - Özellikler penceresi
Nesneye ait özelliklerin bazılarına tasarım esnasında, bazılarına ise projenin icrası esnasında değer atanabilir. Bazı özellikler ise, hem tasarım hem de icra esnasında değer kabul eder.
Örneğin aktif formun başlığını değiştirmek istersek bu konuda bize yardımcı olacak özellik Caption özelliğidir. Şekil 2.3’tekil gibi, mouse yardımı ile Caption özelliğinin sağındaki değer kutusunu seçerek buraya

BORDRO yazıp enter’a basarsanız, formun başlığının BORDRO olarak değiştiğini göreceksiniz.
Caption özelliği ile formun başlığının değiştirilmesine karşın, yazılacak program(kod) içinde, forma referans vermek için kullanılan formun adı.(Name özelliği) hâlâ eski değerini korumaktadır. Formun adını da değiştirmek istiyorsanız, Name özelliğinin sağ tarafını seçerek klavye ile yeni adı yazıp enter’a basmalısınız. (Şekil 2.4)
Bir form için, başka iki önemli özellik MaxButton ve MinButton özellikleridir. Bu özellikler mantıksal değerler alabilir. Mantıksal değerler ya True(doğru) ya da F alse(yariış) olabilen değerlerdir. Şekil 2.5’te her iki değer de true’dur.
[Resim: a94.jpg]
Şekil 2.3 - Form başlığını değiştirme
[Resim: a96.jpg]
Şekil 2.4 - Formun adını (Name özelliği)değiştirme
[Resim: a95.jpg]
Şekil 2.5 - Formun MaxButton ve MinButton özellikleri

MaxButton özelliği True ise Maximize butonu, MinButton özelliği True ise de Minimize butonu form üzerinde görünecektir. (Şekil 2.5)
Şimdi her iki özelliği de False(yanlış) haline getiriniz. (Şekil 2.6) Bu işlem 3 farklı şekilde yapılabilir.
1) MaxButton veya MinButton özelliklerinin değer kısmı seçilmişken F tuşuna basmak.
2) Aynı durumda iken double-click yapmak.
3) Değer hanesinin yanındaki butonu mouse yardımı ile kullanarak False’ı seçmek (Şekil 2.6) MaxButton özelliğinin False değerini alması il, icra esnasında formun Maximize butonu görünmeyecektir. MinButton özelliğinin False değerini alması da Minimize butonunu icra esnasında görünmez hale getirecektir.
Bu durumu görebilmek için boş formdan oluşan projemizi çalıştıralım(icra (run) edelim). Projenin icrası 3 farklı yol ile gerçekleştirilebilir:
1) Run menüsünden Start’ı seçmek
2) F 5 tuşuna basmak
3) Veya Araçlar satırından(Toolbar) Start aracını(tool) seçmek (Şekil 2.7)
[Resim: a97.jpg]
Şekil 2.6 - Maxbutton ve MinButton özelliklerini False’a çevirme
[Resim: a98.jpg]
Şekil 2.7 - Maximize ve Minimize butonları olmayan form
FORMLARDAKİ EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLER
Form özelliklerinden Caption,Name,MaxButton ve MinButton özelikleri yukarıda tanıtılmıştır.
Bu bölümde bunlara ilave olarak bir form kullanırken en sık olarak başvurulan özelliklere tanıtılacaktır.
HEIGHT ÖZELLİĞİ
Formun yüksekliğini twip cinsinden gösterir.(1 inch=144 twip ve 1cm= 567 twip). Bu özellik tasarım esnasında da değiştirilirse, formun hemen yeni boyutunu aldığı gözlenir. Ayrıca, araç çubuğu hareketli bir pencere içine alınacak olunursa, formun belirli bir andaki genişlik ve yüksekliği Şekil 2.8’de görüldüğü gibi araç çubuğunun sağ üst köşesinde görüntülenir. Çözünürlüğü 640*480 ‘den fazla olan ekranlarda formun genişlik ve yüksekliği doğrudan araç çubuğunun üzerinde görüntülenecektir.
[Resim: a99.jpg]
Şekil 2.8 - Height(Yükseklik) ve Width(Genişlik) özellikleri
WIDTH ÖZELLİĞİ
Bir formun genişliğini twip cinsinden saklar.(Twip bir önceki özellikte tanımlandı). (şekil 2.8)
LEFT VE TOP ÖZELLİKLERİ
Bu özellikler, formun üst ve sol kenarı ile ekran arasındaki mesafeyi belirler.
Top parametresi 0 ise, formun üst sol kenarı, ekranın üst kenarı ile çakışır; Left parametresi 0 ise, formun sol kenarı, ekranın sol kenarı ile çakışır.
Left ve top parametrelerinde yapılacak değişiklikler Height ve Width özellikleri gibidir.
APPEARENCE ÖZELLİĞİ
Form üzerine yerleştirilmiş olan kontrol nesnelerinin 3 boyutlu görünüme sahip olup olmayacaklarını belirler. Önceden atanmış(default) değer 1’dir. Appearance değerinin 1 olması, nesnelerin 3-Boyutlu görünüme

sahip olması demektir. Appearance değeri 0 yapılırsa, form üzerindeki kontrol nesneleri 2.Boyutlu görünüme sahip olacaktır.
CONTROLBOX ÖZELLİĞİ
ControlBox özelliği, projenin icrası esnasında etkisi görünebilecek olan bir özelliktir. ControlBox özelliği, mantıksal bir büyüklük olup, değeri True ya da F alse olabilir.
ControlBox özelliğinin değeri True ise, icra esnasında formun başlık satırının sol kenarında, işletim sistemine özgü bir kontrol menüsü çıkar. (Şekil 2.9) ControlBox özelliği False yapılmışsa, icra esnasında bu kontrol menüsü ortaya çıkmayacaktır.
BORDERSTYLE ÖZELLİĞİ
Formun icra esnasındaki görünümü ve bazı fonksiyonlarını belirleyen bir özelliktir. Şekil 2.10’da görüldüğü gibi 6 farklı değer alabilir.
[Resim: a100.jpg]
Şekil 2.9 - ControlBox değeri True iken icra esnasındaki mouse click işlemi ile çıkan kontrol menüsü
[Resim: a101.jpg]
Şekil 2.10 - BorderStyle özelliğinin değerleri
Bu değerlere göre, formun özellikleri aşağıda anlatıldığı gibi olacaktır.
BorderStyle = 0 ise
İcra esnasında formun başlığı mevcut olmayacaktır ve formun boyutu mouse yardımıyla değiştirilemez. (Şekil 2.11)
[Resim: a102.jpg]
Şekil 2.11 - İcra esnasında başlık satırı olmayan sabit boyutlu form

BorderStyle = 1 ise
Formun, icra esnasında başlığı ve Şekil 2.12’de görülen kontrol menüsü mevcut olacaktır. Formun boyutu ise, icra esnasında değiştirilemeyecektir.
BorderStyle = 2 ise
Formun, icra esnasında başlığı ve Şekil 2.13’te görülen kontrol menüsü mevcut olacaktır. Bu parametre değeri için, icra esnasında, form boyutu mouse yardımıyla değiştirilebilir.
[Resim: a103.jpg]
Şekil 2.12 - BorderStyle = 1 değeri için form
BorderStyle = 3 ise
Formun icra esnasında başlığı olacak, kontrol menüsü olmayacak ve boyutu değiştirilmeyecektir. Daha ziyade, diyalog kutuları tasarımında kullanılır.
BorderStyle = 4 ise
Formun başlığı vardır. Kontrol menüsü yoktur ve boyutu sabittir. Windows 3.x ve NT 3.51 ve önceki versiyonlarda bu parametre

değeri ile 1 parametre değeri arasında bir fark yoktur. Windows 95’te ise Close butonuna sahip formları oluşturmak için kullanılır.
BorderStyle = 5 ise
Windows 3.x ve Windows Nt 3.51 altında, 2 parametresi gibi çalışır. Windows 95 altında ise, 4 parametresi gibi çalışır. Yani Close butonu olan formlar oluşturmak için kullanılır. Başlık satırındaki metin küçültülmüş tarzda
görüntülenir ve Windows 95 iş satırında(Taskbar) görünmez.
[Resim: a104.jpg]
Şekil 2.13 - BorderStyle = 2 değeri için form
ENABLED ÖZELLİĞİ
True(doğru) ve False(yanlış) şekilde iki farklı değer alabilen mantıksal bir büyüklüktür.
Enabled özelliği True olursa, form meydana gelen olaylara(events) duyarlıdır; Enabled özelliğinin False olması ise, formun meydana gelen olaylara karşı duyarsız olması sonucunu verecektir.
Bu özellik, kod içinde de değiştirilerek, formun belirli olaylara karşı dinamik olarak cevap vermesi sağlanabilir.
ÖRNEK
Formun Enabled özelliğini False yaparak run ediniz. Şimdi mouse yardımı ile, Ekran göstergesini sol üst köşeye getirerek mouse sol tuşunu

bir kez tıklatınız(mouse-click). Normal olarak çalışması gereken kontrol menüsü çıkmayacaktır; yani form, click(tıklatma) olayına karşı duyarsız hale gelmiştir.
FONT ÖZELLİĞİ
Bu özellik ile ilişkili parametreleri ayarlayarak, form üzerinde görüntülenecek yazılara ait formlar (MS Sans Serif, Courier vb. ), yazıl stilleri (italic,bold vb.) ve yazı boyutları (size) belirlenebilir. Formun font özelliğinin yanındaki ... sembolü mouse göstergesini getirip click(bir kez tıklama) yaparsanız Şekil 2.14’teki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.
[Resim: a105.jpg]
Şekil 2.14 - Font penceresi
Burada yazı fontu, stili ve boyutu (size) ile ilişkili arzu edilen değerler seçilip Ok butonuna basılırsa, form üzerindeki görüntülenme, belirlenen parametrelere göre yapılacaktır.
MOUSEPOINTER ÖZELLİĞİ
İcra esnasında, form üzerinde görüntülenecek mouse göstergesinin (ekran göstergesi) biçimini belirler. Bu özellik, 17 farklı değer alabilir. Bu değerler 0 ile 16 arasında olabilen değerlerdir.

Her değer farklı bir mouse göstergesi biçimini belirler. Ayrıca MousePointer özelliği 99olarak atanırsa, kullanıcı MouseIcon özelliği yardımı ile ekran göstergesi olarak bir ikon(icon) seçebilir. Bunu geçekleştirmek için:
1) MousePointer özelliği 99 yapılır.
2) Mouse göstergesi, MouseIcon özelliği yanındaki ... sembolü üzerine getirerek mouse click yapılır. (Şekil 2.15)
[Resim: a106.jpg]
Şekil 2.15 - MouseIcon özelliğini set etme
Karşınıza şekil 2.16’daki diyalog penceresi gelecektir. Bu pencerede, daha önceden ikonların yüklenmiş olduğu dizini ve bu dizinde arzuladığınız ikon dosyasının adını seçiniz. (Örnekte bu C:\WINDOWS\CURSORS dizini ve bu dizin içinde HAND-L.CUR adlı ikon dosyası olarak seçilmiştir.) Open (Aç)butonunu seçiniz.
3)Şimdi Run menüsünden Start2ı seçiniz. Bu durumda, icra esnasında, start ekran göstergesi yerine, HAND-L.CUR adlı ikon dosyasının belirlediği ikon gelecektir.(Şekil 2.17)
[Resim: a107.jpg]
Şekil 2.16 - İkon seçmek amacı ile gelen diyalog penceresi
[Resim: a107.jpg]
[Resim: a108.jpg]
Şekil 2.17- HAND-L.CUR dosyası ile belirlene ikon

VISIBLE ÖZELLİĞİ
Formun, projenin icrası esnasında, ekranda görünür olup olmayacağını belirler.
Visible özelliği True değerini alırsa (önceden atanmış (default) değer de budur.) form icra esnasında görünür; Visible özelliği False değerini alırsa, form icra esnasında görüntülenmeyecektir.
SCALEMODE ÖZELLİĞİ
Scale sözcüğü ile başlayan özellikler form üzerinde yapılacak ölçekleme işlemleri ile ilişkilidir.
ScaleMode özelliği, form üzerinde kullanılacak koordinat sistemi için bir birim belirlemek imkanı sağlar. Şekil 2.18’de görüldüğü gibi, bu özellik için 8 farklı değer kullanılabilir
[Resim: a109.jpg]
Şekil 2.18 - ScaleMode özelliği

ScaleMode Değeri _________Birim_________________Eşdeğeri
0 Kullanıcı tarafından belirlenmiş
1 Twip 1/1440 Inch
2 Nokta(Point) 1/72 Inch
3 Pixel Gerçek resim noktası
4 Karakter Yatay 1 20 Twip Düşey 240 Twip
5 Inch
6 Cm
7 Mm
Tablo 2.1- ScaleMode özelliği değerleri
SCALETOP, SCALELEFT ÖZELLİKLERİ
Form üzerine nesneler yerleştirilirken, göz önüne alınacak olan koordinat ekseninin başlangıcını belirleyen parametrelerdir. Önceden atanmış(default) değerler her ikisi için de 0’dır; yani koordinat ekseni başlangıcı (0,0) noktası formun sol üst köşesidir.
Bu özelliklere pozitif değerler atanması ile, koordinat ekseni başlangıcı sola, yukarıya doğru olacaktır. Negatif değerler alındığı takdirde de koordinat ekseni formun içine doğru kayacaktır.
SCALEHEIGHT, SCALEWIDTH ÖZELLİKLERİ
Kullanıcını formu ölçeklemek için kendi birimlerini kullanmak istemesi durumunda kullanılabilecek özelliktir. Örneğin kullanıcı ScaleHeight = 150 ataması ile form yüksekliği 150 birim ve ScaleWidth = 150 ataması ile de form genişliği 150 birim olarak belirlenecektir. Bu durumda koordinat eksen başlangıcı (75,75) noktası olacaktır. ScaleLeft, ScaleTop,ScaleHeight ve ScaleWidth özelliklerine bir atama yapılınca, ScaleMode özelliği otomatik olarak 0 yapılır.

BACKCOLOR ÖZELLİĞİ
Formun zemin rengini belirleyen özelliktir. Formun özellikler(Properties) penceresinde BackColor özelliğinin sağ tarafındaki değere bakarsanız bir hegzadesimal(ondalık sistemde verilmiş) sayı ile karşılaşacaksınız; &H8000000F&. (Şekil 2.19) Gerçekten de Visual Basic, renkleri 16’lık sistemdeki sayılarla temsil edilmektedir. Teorik olarak, 16’lık kodlama ile 16.777.216 farklı renk oluşturulabilir.
[Resim: a110.jpg]
Şekil 2.19 - BackColor (Zemin rengi) özelliği
Fakat, tasarım esnasında renk ataması yapılırken 16’lık sistemde sayı yazmak yerine, Visual Basic’in bu amaç için sağladığı yardımcı renk diyaloğunu kullanmak daha kolay bir yoldur. Formun zemin rengi için Visual Basic’in renk paketindeki renkleri veya Control Panelinde tanımlanmış sistem renklerini kullanabilirsiniz. Şayet bu atama için sistem renklerinden bir renk seçilmişse bu renk için tahsis edilen 3 byte ’tan, yüksek seviyeli byte sıfır değerini alır. Renk paketinden yapılan bütün renk atamaları için bu byte ’ın değeri sıfırdan farklı olur. Hegzadesimal sayının yanındaki buton, mouse yardımı ile tıklatılırsa

Şekil 2.19’da görülen yardımcı renk diyalogu ekrana gelir. Buradan mouse yardımı ile seçilecek olan bir renk, formun zemin rengi olarak atanacaktır.
FORECOLOR ÖZELLİĞİ
Bu özellik, formun ön-plan rengini belirler. Kullanımı ve renk seçimi BackColor özelliğindeki gibidir.
KULLANICININ KENDİ RENKLERİNİ BELİRLEMESİ
Renk özelliklerini belirlerken, kullanıcı default (önceden belirlenmiş) renk paletini kullanabileceği gibi, üç temek rengin (Kırmızı,yeşil,mavi) karışımı ile kendisi de özel bir renk belirleyebilir. Bunu gerçekleştirmek için önce View menüsünden Color Palette özelliği seçilir. (Veya Alt+V+L tuşlarına birlikte basılır) Bu işlem sonucunda Şekil 2.20’deki palet gelir:
Şekil 2.20 - Renk Paleti
[Resim: a111.jpg]
Bu palette mouse yardımı ile boş renk kutularından oluşan bir nesne seçilecek olursa Define Colors butonu aktif duruma geçecektir. Şimdi Define Colors butonunu seçiniz. Şekil 2.21’deki ekran gelecektir:
[Resim: a112.jpg]
Şekil 2.21 - Kullanıcı rengini tanımlama
Define Colors penceresinde temel renklerin(kırmızı-red, yeşil-green,mavi-blue) sağ tarafında bulunan kutulardaki sayıları değiştirerek renginizi belirleyebilirsiniz. Hue, Sat, Lum kutuları ile de nokta yoğunluğunu ve ışık-gölge durumlarını ayarlayabilirsiniz. Ayarlar bitince Add Color butonunu seçerek belirlediğiniz rengi pakete katınız.
WINDOWSTATE ÖZELLİĞİ
Projenin icrası esnasında, formun nasıl görüneceğini belirleyen bir özelliktir. 3 farklı değere sahiptir.
Değeri 0 ise, bilinen normal form görüntüsü elde edilir.
Değeri 1 ise, form bir ikona indirgenecektir.
Değeri 2 ise, form en büyük şeklini alır yani maksimize edilir.
WindowState özelliği de ,genellikle icra esnasında değiştirilir.

OLAYLAR VE FORMUN DAVRANIŞI
Bir formun bir olayı(event) algılayabilmesi için, Enabled özelliğinin True değerini almış olması gerektiğini biliyoruz. Bu özellik True ise, form örneğin mouse’ u çift tıklatma(double-click), mouse ’u tek tıklatma(click), mouse tuşunu basılı tutma(mouse down) gibi pek çok olayı algılayabilir. Fakat, pratikte faydası olabilecek projeler geliştirmek için bu kadarı yetmez. Formun(veya başka bir kontrol nesnesinin) bir olayın meydana gelişini algılaması kadar, bunu algıladığı zaman ne yapacağının da belirlenmiş olması gerekir.
Bir kontrol nesnesinin, bir olayı algıladığı zaman, hangi işlemleri yapacağını belirleyen şey, bu kontrol nesnesine bağlı olarak geliştirilen koddur (bilgisayar programıdır).
Bu tür, olaylara duyarlı kodlara event procedure(olaya bağlı prosedür) adı verilir.
NESNE(OBJECT)
Örneğin,
[Resim: a113.jpg]

OLAYA DAĞLI KOD
Sub FormDblClickO
print14Meydana gelen
print'’Mcnjtf'u iki Jtşz Liklj.trm.kLir
Ehd Sub
ULÂ¥(EVENT)
Şeklindeki çok basit kod, bir event procedure örneğidir. Burada Form üzerinde bir “mouse’ u iki kez tıklatma” (mouse double click) olayı meydana gelirse, ekrana;
Meydana gelen olay
Mouse ‘u iki kez tıklatmaktır
mesajı yazılacaktır. Yani yazılan kodun amacı, formun, double click olayını algılaması halinde,yukarıdaki mesajı aktarmaktadır.
Şimdi bu kodun nasıl oluşturulup çalıştırılacağını anlatalım:
1)Form ekranda görünüyor iken, ekran göstergesi form üzerinde bulunduğu sırada mouse sol tuşunu iki kez tıklatınız. Şekil 2.22’deki kod penceresi ekrana gelecektir. (Aynı işlem menüden View/Code adımları

ile de gerçekleştirilebilir.) Ekran göstergesini üstüne getirdiğinizde “Procedure” mesajını veren kutunun sağ tarafındaki butonu mouse yardımı ile aktif ederek DblClick olayını seçiniz. (Şekil 2.23)
[Resim: a114.jpg]
Şekil 2.22 - Kod Penceresi
[Resim: a115.jpg]
Şekil 2.23 - DblClick olayının seçilmesi
[Resim: a116.jpg]
2) Şimdi Şekil 2.24’te görülen kodu giriniz.
[Resim: a117.jpg]
Şekil 2.24 - Event procedure ’ün yazılışı
3)Run menüsünden Start’ı seçerek kodu(projeyi) çalıştırınız. Şekil 2.25’ teki ekran gelir.
[Resim: a117.jpg]
Şekil 2.25 - Formun icra esnasındaki ilk görünümü

4)Şimdi, ekran göstergesi form üzerinde iken , mouse sol tuşunu iki kez tıklatınız. (Double Click) Her Double Click olayında, kod içinde Print komutları içine yazılmış mesaj, forma aktarılacaktır. (Şekil 2.26)
[Resim: a118.jpg]
Şekil 2.26 - Olayı algılayan form, kod yardımı ile mesajını aktarıyor.
[Resim: a119.jpg]
Şekil 2.27 - Bir Olaya bağlı prosedürün(Event Procedure) Çalışma Prensibi

Yukarıda, adım adım çalışmasını izlediğimiz kodun çalışma prensibi, Şekil 2.27’de özet olarak verilmiştir. Nesne(Burada form) bir olayı algılamaktadır. (Burada olay iki kez tıklatma-double click olayıdır). Nesne ve algıladığı olay ile ilişkili olarak yazılmış olan kod ise, olay nesne tarafından algılanır algılanmaz icra edilmekte ve işlevini ekrana getirmektedir(Burada ekrana mesaj yazdırma).
KOD PENCERESİ
Bir olayın meydana gelmesi sonucu yerine getirilmesini istediğimiz işlemleri Bir kod ( program) ile anlatabileceğimizi biliyoruz. Bu kodu nereye yazacağımız akla gelen ilk sorudur. Yukarıdaki örnekte bunun için ipucu elde ettik. Kodu yazacağımız yer kod penceresidir. Burada, kod penceresini daha ayrıntılı olarak ele alacağız.,
Kod penceresini ekrana getirmenin 3 farklı yolu vardır:
1. Tasarım esnasında, ekran göstergesi form üzerinde herhangi bir konumdayken mouse sol tuşunu iki kez tıklatmak. Bu işlem sonucunda, kod penceresi ekrana gelecektir. (Şekil 2.28)
[Resim: a120.jpg]
Şekil 2.28 - Kod penceresi
2. F7 tuşuna basmak.

3. View menüsünden Code seçeneğini seçmek.
Şekil 2.28’deki kod penceresine daha dikkatli olarak bakarsak aşağıdaki noktaları tespit edebiliriz:
Object (nesne) kutusu içinde (pencerenin solundaki kutu) o anda seçilmiş olan nesnenin adı görünür. Form üzerine henüz başka bir kontrol nesnesi yerleştirilmemiş ise, burada Form ve General sözcükleri görünecektir. General sözcüğü, bir olaya bağlı olmayan ve modül adı verilen kodların oluşturduğu seçeneği belirler.
Form nesnesi seçilirse, Procedure kutusu içinde ( pencerenin sağındaki kutu), form nesnesinin algılayabildiği olayların bir listesi görüntülenecektir.(Şekil 2.29)

Şekil 2.29 - Form nesnesinin algılayabildiği olayları görme
Form nesnesi, 25 değişik olayı algılayabilir. Bu olaylar aşağıda listelenmiştir.
Activate Click DblClick Deactivate DragDrop DragOver GotF ocus Initialize KeyDown KeyPress KeyUp LinkClose LinkError LinkExecute LinkOpen Load
LostFocus MouseDown MouseMove MouseUp Paint QueryUnload Resize Terminate Unload

Bu olayların anlamları ve onlarla ilişkili örnek kodlar kitabın ilerdeki bölümlerinde verilecektir.
Şimdi bunlar içinden, pratikte en çok kullanılan olaylardan biri olan Load olayını inceleyelim. Nesne(Object) penceresinden Form ve Prosedür (Procedure)
Penceresinden de Load seçilirse aşağıdaki kod şablonu karşımıza gelir:
Form Load Pencere Resmi
Burada, Form nesnesi Load olayını algıladığı zaman ne yapılacağını anlatan kodu oluşturmak için bir şablon sunulmuştur.
Load olayı, formun ilk kez yüklenmesi esnasında oluşan olaydır.
Form_Load prosedürü ile, genellikle proje ilk kez yüklendiği zaman yapılması gereken işlemler tanımlanır. Örneğin aşağıdaki gibi bir kod yazılmış olsun:
Private Sub Form_Load Caption=”BORDRO” MousePointer =11 Width = 4000 Height = 3000
End Sub

Bu kod içinde, Formun başlığı BORDRO olarak tanımlanmış, mouse göstergesi için 11 parametresine karşı gelen kum saati sembolü seçilmiş, Height ve Width ile, formun yükseklik ve genişliği twip cinsinden tanımlanmıştır. (Bir önceki bölümde bu kavramlar açıklanmıştı)
Şimdi Run/Start menüsü seçilirse veya F5 tuşuna basılırsa, proje icra edilecek ve Form yüklenince yukarıdaki Form_Load kodundaki özellikler atanacak ve Form yeni parametreleri ile Şekil 2.30’daki gibi görünecektir.
[Resim: a122.jpg]
Şekil 2.30 - Form_Load Prosedürünün icrası
UNLOAD OLAYI
Bir formun ekrandan silinmesi ile meydana gelir. Örneğin bir formu Unload deyimi ile ekrandan uzaklaştırmak mümkündür.
Form1.Unload
Form ekrandan uzaklaştırılırken yapılması gereken işlemler, Form_Load olay prosedürü içine yarleştirilmelidir.
[Resim: imza.png]


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Visual Basic Nedir ? Hadi Cevaplayalım Morningstar 0 965 30-03-2020, Saat: 23:10
Son Yorum: Morningstar
Visual Basic Kod Bank 2.0 Kod Örnekleri Morningstar 0 1,912 09-03-2020, Saat: 23:05
Son Yorum: Morningstar
Visual Basic Form close butonu nasıl çalıştırılır? Morningstar 0 2,039 09-02-2020, Saat: 23:32
Son Yorum: Morningstar
[ Ders 5 ] Visual Basic İçinde İnternet Morningstar 0 1,994 06-02-2020, Saat: 23:53
Son Yorum: Morningstar
[ Ders 4 ] Visual Basic Kontrol Nesneleri Morningstar 0 1,903 06-02-2020, Saat: 23:22
Son Yorum: Morningstar


[-]
Etiket
visual formlarla ders çalışmak 3 basic

Hızlı Menü: