Tüm Üyelere ve Ziyaretçilere Forumda İyi Vakit Geçirmelerini Dileriz.
Tüm Paylaşımlarla, İsteklerinizle , Sorularınızla Daima Yanınızdayız.

[ Ders 2 ] Visual Basic 6.0 ile Çalışmaya Başlamak

Konu Sahibi: Morningstar, Kategori: Visual Basic 6.0, 1 Yorum, 1073 Okunma
BU KONUYU DEĞERLENDİR
  • Derecelendirme: 0/5 - 0 oy
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Görüntüleyenler: 1 Ziyaretçi
Yönetici
Yönetici
*******
348
Mesajlar
347
Konular
0
Rep Puanı
Lightbulb  27-01-2020, Saat: 23:24 (Son Düzenleme: 09-02-2020, Saat: 21:59, Düzenleyen: Morningstar.)
#1
VISUAL BASIC 6.0 İLE ÇALIŞMAYA BAŞLAMAK
Açıklama
Not:Resimler yakında eklenecektir.
Setup programı ile yüklediğimiz Visual BASIC 6.0’ı başlatmak için Windows 95/98/Me ortamında birçok seçeneğiniz var.
1. Yöntem:Başlat(Start) butonunu kullanmak
Visual BASIC 6.0’ın daha önceden Setup Programı ile Windows 95/98/Me içine yüklenmiş olduğunu var sayarak. mouse yardımı ile Başlat(Start) butonunu seçiniz. Daha sonra Programlar menü başlığından Microsoft Visual Studio 6.0’ı seçerek Visual BASIC 6.0 üzerine geliniz. Visual BASIC yüklenecektir. (Şekil 1.1)
Şekil 1.1 - Start butonu ile Visual BASIC 6.0’ı yüklemek.
[Resim: a1.jpg]
2. Windows 95/98/Me Explorer Yardımı İle
Windows 95/98/Me Explorer(Gezgin) modülü yardımı ile Visual BASIC’ in .exe kodunun bulunduğu dizine giderek bu .exe program mouse yardımı ile iki kez tıklanarak(double click) Visual BASIC aktif hale getirir. Şekil1.2’de dosya yöneticisi yardımı ile önce Visual BASIC’in

yüklü olduğu VB dizini sonra da bu dizin içindeki VB6.EXE programı seçilmiş
ve double click ile Vb6.exe çalıştırılmıştır.
Şekil 1.2 - Windows Gezgini’nin çağrılması.
[Resim: a2.jpg]
Şekil 1.3 - Windows Gezgini ile Visual BASIC’I icra etme.
[Resim: a3.jpg]
Şekil 1.3’te ise aynı işlemin Windows Gezgini ile nasıl yapılacağını görülmektedir. Başlat/Programlar/Windows Gezgini (Start/Programs/Windows) seçimleri ile Gezgin aktif hale getirilmiş, sonra ..\Vb98 dizini içindeki Vb6.exe double click ile çalıştırılmıştır.
3.Yöntem: Vb6.exe’nin bulunduğu dizin belirli değilse ya da kullanıcı tarafından bilinmiyorsa bu durumda önce Vb6.exe, Windows 95/98/Me yardımı ile bulunmalıdır. Bu amaçla Windows 95/98/Me’nin Explorer’ı kullanılabilir. Önce daha öncede olduğu gibi Gezgin’ i çağırınız. (Şekil 1.4)
Şekil 1.4 -Windows 98 Explorer’ı çağırma
[Resim: a4.jpg]
Sonra Gezgin’ de Araçlar menüsünden Bul seçeneğinin Dosyalar&Klasörler alt menüsünü seçiniz. (Şekil 1.5)

Şekil 1.5 - Gezgin’ de Araçlar,Bul,Dosyalar veya Klasörler menü yolu
[Resim: a5.jpg]
Şimdi karşımıza şekil 1.6’da görülen pencere açılacaktır. Burada Ad penceresinin içerisine arayacağınız programın adını (Vb6.exe), Konum penceresi içerisinde aramanın hangi dizinden başlayacağını (Örnekte C kök (root) dizininden başlıyor) yazarak Şimdi Ara butonunu seçiniz. Karşınıza Şekil 1.7’deki pencere gelecektir.
Şekil 1.6 - Gezgin’ de Bul penceresi
[Resim: a6.jpg]
Şekil 1.7 - Vb6.exe’nin bulunduğu dizin.
[Resim: a7.jpg]
Vb6.exe "C:\Program Files\DevStudio\VB\VB5.EXE" dizini içinde bulunmuştur.
Şimdi, Dosya menüsünden Aç seçeneğini seçerseniz Vb6.exe icra edilecektir.

VISULABASIC’İ SONAERDİRME(ÇIKIŞ)

Bu amaçla kullanılabilecek çeşitli yöntemler mevcuttur.
1) File menüsünden Exit’i seçerseniz Visual BASIC’ten çıkılarak işletim sistemine(Windows) geçilecektir.
2) Aynı amaçla klavyede Alt ve F4 tuşlarını birlikte kullanabilirsiniz.
3) Visual BASIC’ı sona erdirmek için başka bir yol ise Microsoft Visual BASIC
Project penceresinden, sağ üs^öşesindeki sembolünü mouse yardımı ile
tıklamaktır.

Visual BASIC 6.0 PROJE TASARIM PENCERESİNE BAKIŞ
Visual BASIC 6.0 açıldığı zaman karşımıza Şekil 1.8’de görülen ekran görüntüsü gelecektir. Visual BASIC 6.0 ile , tek tip standart çalıştırılabilir dosyalar türünden projelerin yanı sıra 5.0 sürümündeki benzer şekilde, bileşen yazılımındaki (component software) yeni gelişmelerin ortaya çıkardığı ActiveX teknolojisini kullanan uygulamalar geliştirmek de mümkündür. Bu gelişmeler, Visual 1.0 ile başlayan ve daha sonraki Visual Basic sürümleri ile çok geniş bir mozaik şeklini alan araç kutusu içindeki, tekrar kullanılabilir yazılım parçaları VBX’leri, daha sonra OCX’leri gündeme getirdi. Ayrıca bunun yanında İnternet üzerinde çalışan ActiveX dökümanları ve kod bileşenleri de birer proje geliştirilebilecek uygulama alanları durumuna gelmişlerdir. İşte Visual BASIC 6.0 ile bir proje başlatmadan önce bütün bunları göz önünde bulundurmamız ve hangi amaca yönelik proje oluşturmak istediğimizi bilmemiz gerekir. Şekil 1.8’deki diyalog penceresi bu tür bir amaç için kullanılır. Kitabımızda önce Visual Basic programlama açıklanacak, okuyucu Visual Basic koduna alıştıktan sonra activeX uygulamaları anlatılacaktır. Bunun için örnekler Standart EXE projeleri ile oluşturulmuştur.
Şekil 1.8 - Visual Basic açılış ekranı
[Resim: a8.jpg]
Visual BASIC tasarım penceresi açıldığında göze ilk çarpan önemli özellik tasarım ortamının MDI modda açılmasıdır. (Şekil 1.9) Yani formları tasarlarken ana pencerenin dışına çıkamıyorsunuz. Açık bütün Visual Basic pencereleri tek bir ana pencerenin çerçevesi ile sınırlandırılır. Böylece kullanıcı çok fazla pencere ile çalıştığında ekranı daha ergonomik kullanabilmektedir. Fakat istendiği takdirde SDI mod da (4.0 ve daha önceki Visual Basic sürümlerinde olduğu gibi) seçilebilir. Bu ekranda görünen önemli bileşenler ; Menü satırı,Kontrol sembolleri, Form 1 başlıklı Form penceresi, Forml başlıklı Özellikler penceresi, Projectl balıklı proje penceresi, Layout ve Immediate pencereleridir. (Şekil 1.9) Bu bileşenlerin işlevleri kitabın ilgili kısımlarında ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Bu bölümde ise kısa bir bilgi vermek istiyoruz.
Menü satırı 13 adet ana menü başlığı ve her birinin alt menülerini içerir. Visual BASIC ortamında proje (yazılım) geliştirirken yararlanılabilecek çeşitli fonksiyonları vardır.
Kontrol nesneleri, Visual BASIC ortamına önceden yerleştirilmiş nesnelerdir. Her birinin farklı işlevleri vardır. Geliştirilen projenin gereksinimlerine göre, bu kontrollerden gerekli olanları form üzerine taşınır ve yazılımın icrası esnasında istenilen fonksiyonları yerine getirebilmeleri için bu kontrollere bağlı bilgisayar programları (kodlar-codes) da oluşturulur.
Form ise bir Visual BASIC projesinin temel nesnesidir. Proje ile ilişkili tüm nesneler form üzerine yerleştirilir. Bir projede, gerekiyorsa birden fazla form da bulunabilir.
Project başlıklı pencere , o esnadaki aktif formla ilişkili olarak bazı işlevleri yerine getirir. Visual Basic 6.0 ile artık uygulamalar birden fazla proje içerebilirler. Bu durumda Project başlıklı proje penceresi Project Group olarak değişir ve uygulamamız bir grup olarak çalışır. Pencere başlığının hemen altında iki gruba ayrılmış üç buton bulunur. Bunlardan View code butonu seçilirse, o esnada aktif olan nesneye bağlı olarak oluşturulmuş bilgisayar programı(kodu) görüntülenir. View object butonu seçilirse de , bu durumda tasarım aşamasında o an için seçilmiş olan nesne görüntülenecektir. Toggle folders butonu ile ise proje içinde kullanılan genel maksatlı modüller , for mlar , sınıflar , ve kaynak dosyaları gibi proje bileşenleri bir dizin mantığı içinde ayrıntılı veya toplu halde görüntülenir.

Özellikler penceresi, o anda aktif durumdaki(seçilmiş)Visual Basic kontrolünün tüm özelliklerini görüntüler. Visual Basic 6.0 ile bir kontrolün özelliklerini alfabetik olarak veya sınıflandırılmış bir şekilde görüntülemek mümkündür. Ayrıca özellikler penceresinden seçilmiş olan özellik ile ilgili kısa bir açıklama da pencerenin altındaki kutucuktan okunabilir.
Immediate penceresi, berake modda (tasarım ortamında program akışını kesilmesi) otomatik olarak boş olarak açılır. Debug , reset ve komut satırındaki işlemler uygulanabilir veya program akışına kalındığı yerden devam edilebilir.
Layout penceresinde ise formlar’ın ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir.
Şekil 1.9 - Visual BASIC 6.0 Proje Tasarım Penceresi
[Resim: a9.jpg]
MENÜ SATIRI
Bu bölümde Visual BASIC 6.0’ın menü satırı hakkında ayrıntılı bilgi verilecektir.

FILE MENÜSÜ
Şekil 1.10’daki alt menülerden oluşur.
[Resim: a10.jpg]
Şekil 1.10 - File Menüsü alt menüleri
Alt menülerin işlevleri aşağıda anlatılmıştır.
[Resim: a11.jpg]
New Project
Yeni bir Visual BASIC projesi başlatmak amacı ile kullanılır. Bir Visual BASIC projesi, Visual BASIC uygulaması için gerekli form, kontrol nesneleri, kodlar ve diğer dosyaları içeren bir koleksiyondur. Belli bir anda tek bir uygulama aktif olabileceği için , yeni bir proje başlatınca , o esnada aktif olan proje veya proje grubundaki projeler ile ilişkili dosyalar kapatılır. Kapatılan proje veya projelerde, çalışma esnasında bir değişiklik yapılmışsa, yani son hali, diskete saklanan şekilden farklı ise, New Project menüsü seçilince aşağıdaki diyalog gelir:

Bu diyalog penceresinde projede veya proje grubunda kullanılan, üzerinde değişiklik yapılmış bütün bileşenler seçilmiş olarak listelenir. Kaydedilmesini istemediğimiz bileşenleri ekran göstergesi yardımı ile belirtebilirsiniz. Cevabınız evet ise Yes butonu seçilir veya Alt+Y tuşlarına basabilirsiniz.
Open Project
Bu menü seçeneği yardımı ile, daha önceden diskete sakalmış olduğunuz bir Visual BASIC uygulamasını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Bu seçenek seçilirse aşağıdaki diyalog penceresi gelecektir.
[Resim: a12.jpg]
Burada Files of type penceresinde , listelenen dosya tipi Proje dosyaları olarak belirtilmiştir. Proje dosyalarının uzantısı .Vbp veya .Mak şeklindedir. Arzu edilen proje (htakip.vbp) mouse yardımıyla seçilip Ok butonu tuşlanırsa, bu projede aktif hale gelecektir. Bu menü seçeneği ile .Vbg uzantılı proje grubu dosyaları da çağırılabilir. .Vbg uzantılı dosyalar birden fazla projenin bir uygulama içinde kullanılmasını mümkün kılmaktadır.
Open Project penceresinin üst kısmındaki Existing ve Recent butonundan Existing butonu pencere açıldığında seçili olarak gelir. Bu diyalog penceresi yardımı ile açılmak istenen proje veya proje grubu seçilir. Recent butonu seçilirse varsa daha önce çağrılmış olan Proje dosyaları listelenir. İstenirse bu proje dosyaları herhangi bir dizin aranmaksızın çağrılır.

Add Project
Visual Basic 6.0 ile 5.0 sürümünde olduğu gibi uygulamalarınızda birden fazla proje ekleyebilirsiniz. Proje penceresi birden fazla proje içeriğinde Pr oj e grup penceresi olarak değişir. Start komut veya F 5 tuşu ile,
[Resim: a13.jpg]
proje grubuna eklenen ilk exe projesi çalıştırılır ve bu proje koyu tonlu (bold face) yazı formatı ile diğer projelerden ayırt edilir. Arzu edilen exe projesinin çalıştırılması için ekran göstergesi projenin ismi üstünde iken mouse’un sağ tuşu tıklanır ve Project Explorer kısayol menüsünde Set as start Up komutu seçilir. Add Project menü seçeneği çağrılırsa aşağıdaki diyalog penceresi gelir.
Yukarıdaki diyalog penceresinde oluşturulmak istenen proje türü seçilir. VB Application Winzard ikonu, en genel özellikleri içeren bir uygulamayı kod yazmak yerine menü komutları ile oluşturmak için kullanılır.
Remove Project
Aktif uygulamamız içindeki bir projeyi uygulama içinden çıkarmak için kullanılır. Şayet uygulamamız tek bir proje içeriyor ise, bu işlemden sonra , proje ile ilgili bütün menü seçenekleri ve görev çubuğu butonları pasif hale geçer. (Yeni bir uygulama için gerekli menü seçenekleri ve görev çubuğu butonları hariç) Uygulama içinden çıkarılan proje disketten silinmez. Bu menü seçeneği seçilirse, o anda proje penceresinde ışıklı

çizgi(kürsör) ile seçilmiş olan proje uygulamadan dolayısı ile proje penceresinden çıkarılmış olur.
Save Project (Save Project Group)

[Resim: a14.jpg]
O esnada uygulamada kullanılan projeleri ve projeler ile ilişkili tüm dosyaları ve ilişkili Visual BASIC bilgilerini tek bir isim altında toplamak amacı ile kullanılır. Proje içinde kaydedilmemiş tüm bileşenlerin dosya isimleri ve disk üzerindeki yol tanımı kullanıcıya sorulur. Bu seçenek kullanılırsa aşağıdaki diyalog penceresi gelecektir.
Şayet uygulama birden fazla proje içeriyorsa File menüsündeki Save Project seçeneği Save Project Group olarak değişir. (Aynı şekilde Save Project As seçeneği de Save Project Group As olarak değişir.)
Proje dosyalarının uzantıları .Vbp veya .Mak şeklindedir.(Proje grubu dosyalarının uzantıları .Vbg şeklindedir.) File Name kutusuna proje grup adı, Save file as type kutusuna dosya tipi yazılır. Dr ives kutusuna çevre bellek ortamını adı (C(disk), D(disk), A(disket), vb ) yazılır. Folders kutusuna ise , dosyanın disk içinde hangi dizinde yer alacağı belirtilir.

Save Project ( veya Save Project Group) menüsü ikinci kez çağrıldığında diyalog penceresi gelmez; dosya o esnadaki son durumu ile ve aynı isim ile tekrar saklanır.
Save Project As (Save Project Group As)
[Resim: a15.jpg]
Daha önce saklanmış olan bir projeyi(veya proje grubundaki projeleri) oluşturan, son hali disktekinden farklı tüm uygulama bileşenlerini yeni bir isimle saklamayı sağlar. Proje için gelen diyalog penceresi ve kullanımı Save Project menüsü ile aynıdır. Uygulama birden fazla proje içeriyorsa Save Pr oject As seçeneği Save Project Group As olarak değişir.

Save <Dosya İsmi>

Save <Dosya İsmi> seçeneği, o esnada aktif olan proje penceresinde seçilmiş olan bir nesneyi çevre bellekte(disk) kalıcı olarak saklamak amacı ile kullanılır. Seçilmiş olan nesnenin adı menü satırında Save ifadesinin yanında gözükür. Bu seçenek kullanılırsa aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi gelecektir:
Bu pencerede F ile name kutusuna , nesnenin hangi isimle saklanması isteniyorsa o isim yazılır. Save file as type kutusuna , saklanacak

dosyanın tipi(türü) belirtilir. Drives kutusunda , dosyanın hangi sürücü ortamında (disk,disket vb) saklanacağı belirtilir. Folders kutusu ise, dosyanın saklandığı ortam içinde hangi dizinde (directory,folder) saklanacağı bildirilir. Diyalog penceresi, Bu seçenek ilk kez kullanıldığı zaman gelir. Dosaya bir kez saklandıktan sonra, Save File seçeneği çağrılırsa, dosyanın son durumu aynı isimle saklanır.
Save <Dosya İsmi > As
Bu menü seçeneği yardımı ile, daha önceden saklanmış olan bir dosya yeni bir isimle yeniden saklanabilir. Save As File seçeneğine ait diyalog penceresi ve kullanımı Save File seçeneğindekinin aynıdır.
Print

[Resim: a16.jpg]
Aktif formu, forma bağlı kodları, üzerinde çalıştığınız modülü ya da uygulamanızdaki tüm formları yazıcıya aktarma imkanı sağlar. Print seçilirse aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir.
Bu diyalog penceresinde Selection butonu işaretlenmişse, o esnada seçilmiş olan kod yazıcıya aktarılır.

Current Module seçeneği işaretlenmişse, o esnada seçilmiş kod ile birlikte ilişkili form da yazıcıya aktarılır.
Current Project işaretlenmişse, aktif olan proje ile ilişkili tüm form ve ilişkili kodlar yazıcıya aktarılır.
Form Image seçilmişse, formların görüntüleri yazıcıya aktarılır.
Code seçilmişse de, seçilmiş bölgedeki kod(bilgisayar programı) yazıcıya aktarılır
Form As Text seçilmişse, formlar ve üzerine yüklenmiş olan kontrol nesnelerinin özellikleri yazıcıya aktarılır.
Print Quality kutusu ile baskı kalitesi belirlenir.
Print to File seçeneği işaretlenmişse, bilgiler yazıcı yerine belirtilecek olan disk dosyasına aktarılacaktır.
Pr int Setup
[Resim: a17.jpg]
Uygulamamızda bilgileri yazıcıya aktarma gereksinimimiz olduğunda, bu menü seçeneği ile, kullanacağınız yazıcı(printer) tipini bilgisayara tanıtma, ve yazıcıdaki kağıt ve baskının oryantasyonu seçeneklerini belirtme imkanı sağlar. Seçilirse aşağıdaki pencere gelir.
Burada Printer penceresinde kullanılacak yazıcının türü tanımlanır. Paper kutusunda Size bölümünde kağıt boyutları belirtilir. Orientation kutusundaki seçeneklerle ise, yazıcıdaki bilgilerin yerleşme biçimi

tanımlanır; Portrait enine, Landspace ise boyuna bir terleştirme biçimi belirler.
Make <Proje İsmi> .EXE

[Resim: a18.jpg]
Bu menü seçeneğinin sunacağı diyalog penceresini kullanarak, geliştirdiğiniz Visual BASIC uygulamasını, Windows ortamında, Visual BASIC ortamına ihtiyaç duymadan çalıştırılabilir hale getirebilirsiniz. Bu menü seçeneği aynı zamanda ActiveX kontrol projelerini .OCX ve ActiveX kod bileşeni uygulamalarını .DLL uzantılı dosyalara dönüştürmek için de kullanılır. Bu menü seçeneği çalıştırılırsa, aşağıdaki diyalog penceresi gelir.
Burada File Name kutusu içine EXE haline çevrilecek olan projeye verilecek isim belirtilir. Drivers kutusu ile sürücü, Directries kutusu ile de ilgili dizin belirtilir.
EXE haline çevrilmiş ve Visual BASIC ortamından bağımsız olarak çalıştırılacak uygulamaların bazı DLL dosyaları ile kontrol nesneleri dosyalarına (.VBX veya .OCX) ihtiyacı olmaktadır.

Make Project Group
Şayet uygulamanız birden fazla proje içeriyor ise görüntülenir. Uygulamanızda oluşturmak istediğiniz projeleri seçmenizi sağlar.
Exit
Visual BASIC ortamından çıkarak işletim sistemi
(Windows) kontrolüne geçişi sağlar. Şayet, çalışma esnasında, projenin saklanmış versiyonundan farklı bir takım değişiklikler yapılmışsa, yeni şekli ile saklamak isteyip istemediğiniz size sorulacaktır.
(edit menüsü
Şekil 1.11’ de görülen alt menülerden oluşur. Bu alt menülerin işlevleri aşağıda anlatılmıştır.
[Resim: a19.jpg]
Şekil 1.11 - Edit alt menüleri


Undo,Redo
Bu menü seçeneği yardımı ile, en son gerçekleştirilen edit (yazma , düzenleme vb) İşlemi ve sonuçları iptal edilebilir. Bu seçenek çalıştırılınca, yerine Redo seçeneği görünecektir. Bu seçenek ise, iptal edilen işlemin tekrar gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Undo yerine Can’t Undo bulunduğu durumda ise, Undo işlemi gerçekleştirilen en son işleme uygulanamaz anlamındadır.
Cut
Bu menü seçeneği, çalışma ortamında önceden seçilmiş olan bilgilerin, işaret edilmiş yerlere aktarılmasını sağlar. Şu adımlar izlenir:

1) Aktarılacak bilgiler mouse yardımı ile seçilir.(siyah hale getirilir.)
2) Edit menüsünden Cut seçilir.
3) Mouse yardımı ile bilgilerin aktarılacağı bölgenin başlangıcı seçilir.
4) Edit menüsünden Paste seçilir.
Copy
Çalışma ortamında seçilmiş olan bilgileri, işaret edilen yere kopyalama işlemini gerçekleştirir. Kopyalama için şu adımlar izlenir:
1) Kopyalanacak bilgiler mouse yardımı ile seçilir.
2) Edit menüsünden Copy seçilir.
3) Kopyalanacak bilgilerin yerleşeceği bölgenin başlangıcı seçilir.
4) Edit menüsünden Paste seçilir.
Paste
Cut ve Copy işlemleri esnasında geçici bellek alanına(clipboard) alınmış olan bilgilerin çalışma ortamında belirtilen bölgeye aktarılmasını (yapıştırılmasını) sağlar. Yukarda da görüldüğü gibi, pratik olarak, Cut ve Copy işlemlerinin son adımının gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
PasteLink...............................................................
Başka bir Windows uygulaması içinden Clipboard a kopyalanmış olan verileri, aktif Visual BASIC uygulaması içine aktarmak için kullanılır. Verilerin aktarıldığı Windows uygulaması ile Visual BASIC uygulaması arasında bir bağ(link) kurulur. Böylece, orijinal uygulamadaki bir değişiklik , aynen Visual BASIC’ teki kopyasına da aktarılır. Bu menü seçeneği sadece DDE(Dynamic Data Exchange- Dinamik Veri Değişimi) özelliğine sahip Windows uygulamaları için kullanmak mümkündür.
ÖRNEK: Bir Excel Grafiğini Visual Basic Formuna Aktarmak
Aşağıdaki adımları izleyiniz:
[Resim: a20.jpg]
Şekil 1.12 - Excel sheet’ ine yüklenmiş seçim sonuçları ve ilişkili daire grafiği
1) Excel ortamında Şekil 1.12’de görülen datayı girmiş ve grafiği oluşturmuş olduğunuzu var sayalım. Excel grafiğini seçerek, Excel’ in Edit menüsünden Copy’ i seçerek grafiği Clipboard’a kopyalayınız.
2) Visual Basic’i açarak, mouse yardımı ile form üzerine bir resim (Picture) nesnesi yerleştiriniz. (Şekil 1.13)
Şekil 1.13 - Form üzerine resim nesnesi yerleştirme
[Resim: a21.jpg]
3)Visual Basic’in Edit menüsünden Paste/Link’ ı seçiniz. Excel’ deki grafik, Visual Basic formu üzerindeki reisim nesnesine yerleşecektir.
(Şekil 1.14)
[Resim: a22.jpg]
Şekil 1.14 - Form üzerine yerleştirilen Excel grafiği
Şimdi, Excel sheet’ ine dönerek partilerin oy sayılarını değiştirdiğinizde, Visual Basic formundaki daire grafiğinin yeni oy sayılarına göre otomatik olarak yeniden düzenlendiğini göreceksiniz.
Delete
Mouse yardımı ile seçilmiş metin ya da nesneleri projeden silmek amacı ile kullanılır.
Delete Table From Database
Veri tabanından(veri diyagramında seçilen) bir tabloyu siler. Diyagramda yapılan değişiklikler kaydedinceye kadar hafızada kalır. Veritabanı diyagramı kaydedilmeden kapatılırsa tablo veritabanında kalır ve silme işlemi fiziksel olarak uygulanmaz. Bu menü komutu sadece veritabanı diyagramında kullanılır. Veri tabanı diyagramı veri tabanının grafiksel şemasını içerir ve veri tabanı üzerinde tablo oluşturmak, dizin

belirlemek , tabloya alan eklemek, tabloları ilişkilendirmek vb. veri tabanı işlemlerinin görsel bir ortamda yapılmasına yardımcı olur.
Select All
O esnada aktif penceredeki bütün kodu veya form üzerindeki bütün kontroller seçmek amacı ile kullanılır.
Select All Columns
Diyagramdaki veri kaynağı penceresinde bulunan bütün sütunları seçmek için kullanılır. Bu sayede bir eylem aynı anda bütün sütunlara uygulanmış olur.
Table
Tablo üzerinde aşağıdaki işlemlerin yapılmasını sağlayan bir alt menü açar.
Set Primary Key
Seçilen bir sütunu için birincil anahtar alır. Birincil anahtar (primary key) içeren sütunların null karakteri içermesine müsaade edilmez.
Inser t Column
Tabloya yeni bir alan eklemek için kullanılır. Mevcut sütunların dışında tabloya hesaplamalı anahtarlar ekleyerek bir veya daha fazla tablo alanının içerdiği verilerden yeni tablo alanları oluşturulabilir.
Delete Column
Tablodan bir sütünun silmek için kullanılır. Bu silmeyle birlikte sütun içindeki veriler, ilişkiler veya kısıtlarda iptal edilir. Değişiklikler, diyagram kaydedildikten sonra kalıcı olur.
Find
Bu menü seçeneği yadımı ile, bir Visual BASIC kodu içersinde bir metni aramak mümkün olmaktadır. Menü seçeneği çağrılırsa aşağıdaki pencere gelecektir.
[Resim: a23.jpg]
Find What kutusu içine aranacak olan metin (ya da sözcük) yazılır. Search başlıklı butonlardan Current Procedure seçilirse arama sadece aktif prosedür içinde yapılır; Current Module seçilirse, arama aktif modül içinde yapılır. Current Project seçilirse, arama aktif projenin tüm metinleri içinde, Selected T ext seçilmişse de, arama sadece mouse ile işaretlenmiş metin içinde yapılır.
Direction kutusunda All seçilirse arama metin içinde her iki yöne doğru (ileri ve geri), Down seçilirse de arama sadece ileriye doğru yapılır. Find Whole Word Only işaretlenirse, arama kutusu içindeki metnin sadece içinde arama yapılan metnin içindeki bir parça ile tam uyuşması halinde, arama başarılı sayılır. Use Pattern Matching seçeneği kullanılırsa, bu durumda arama kutusu içindeki sözcüğü içeren metin parçaları varsa, arama başarılı olacaktır. (Örneğin Aranan T in ise, Metin sözcüğü içinde tin bulunduğu için Use Pattern Matching bu aramayı başarılı kabul eder, oysa Find Whole Word Only başarısız kabul edecektir.) Match Case işaretlenirse, arama esnasında büyük-küçük harf ayrımı yapılacaktır.
F ind Next butonu ile arama işlemi geçekleştirilir. Replace seçeneği ise, metin içinde bulunacak sözcüğü, başka bir sözcükle değiştirme imkanı sağlayacaktır.
Find Next
Arama işlemini, bir önceki aramada belirtilen ifade için ışıklı kalemin kaldığı yerden itibaren yeniden başlatır. Eşdeğeri F3 tuşudur.

Replace
Bu menü seçeneği yardımı ile, bir metin içinde bir sözcüğü aratıp, bulunduğu takdirde başka bir sözcükle değiştirebilirsiniz. Menü çağrılırsa aşağıdaki pencere gelir.
Burada Find What penceresine aranacak sözcükler, Replace With penceresine ise, arama başarılı sonuçlandığı takdirde bulunan sözcük yerine yerleştirilecek olan sözcük yazılır. Replace butonu kullanılırsa, koşulu sağlayan ilk sözcük değiştirilecektir; Replace All kullanılırsa da, metin içindeki koşulu sağlayan tüm sözcükler değiştirilecektir.
Bu penceredeki diğer kısımlar, Find penceresindekinin aynısıdır ve orada açıklanmıştır.

[Resim: a24.jpg]
Indent
Mouse yardımı ile seçilmiş bir metni, Tab tuşunun gerçekleştirdiği gibi, önceden belirlenmiş sütun sayısı kadar sağa kaydırır. Bu menü seçeneğinin eşdeğeri, Tab tuşudur.
Outdent
Indent menü seçeneğinin gerçekleştirdiği işin tam tersini gerçekleştirir. Seçilen metni, Tab tuşunun ilerlettiği sütun miktarı kadar sola kaydırır. Eşdeğeri Shift+Tab tuşlarıdır.

Insert File
Aktif kod içine kürsörün bulunduğu noktadan itibaren başka bir dosyada bulunan kodu eklemek isterseniz bu menü seçeneğini kullanmalısınız. Menü seçeneği çağrılırsa aşağıdaki pencere gelir.
[Resim: a25.jpg]
List Properties/Methods
Kod penceresine yazılan her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir yardım kutucuğu görüntüler. Bu işlemin kod yazımı sırasında kendiliğinden gerçekleştirilmesi için Tools\Options menü seçeneği ile açılan Options penceresinde Auto List Members seçeneğinin işaretlemiş olması gerekir.

absis
Public ord As Double
Public absis| As Double
Privsggı
AlignConstants
J* Alignmentconstants
uS1 App
Putol: AppActivate h İ Z = _
(zA1 ApplicationStartConstants
End If

List Constants
Kod penceresinde, yazılan ifadenin alabileceği sabit değerleri içeren yardımcı bir pencere görüntüler.
Dim ssol, sSag As String listl.Enabled =| 1 = 0 iğfalse |
Do ” Yrue
Quick Info
Kod penceresinde seçilen fonksiyonların, metodların, prosedürlerin ve değişkenlerin yazılımını gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.
Private Sub Optionl_C1ick()
İD im sSol, s Sag As String
sSol
Local sSol As Variant |
Parameter Info
Kod penceresinde yazılan fonksiyon veya ifadelerin içerdikleri parametreleri gösteren yardımcı bir pencere görüntüler.
Private Sub Form_Load() Dim sSol, Ssag As String Listl.Additem
Addltemf/tem XI5 String, [/ncfex]) |
End Sub
Complere Word
Visual Basic, yazmakta olduğunuz ifadeden kelimeyi bulmaya çalışır. Şayet birden fazla alternatif söz konusu ise, bir tanesini seçmeniz için muhtemel, ilk ifadenin seçili olduğu bütün ifadeleri içeren küçük bir pencere açar.
Bookmarks
Program kodunun çok sıkı kullanıldığı satırlarına kolay bir şekilde ulaşmak için kullanılır.

Toggle Bookmark : Ulaşılmak istenen satır.( kürsörün üzerinde olduğu) bu tür bir amaç için işaretlenir veya işaretler iptal edilir.
Next Bookmark: Bir sonraki yer tutamağı ile işaretlenmiş kod satırına ulaşılır.
Previous Bookmark: Bir önceki yer tutamağı ile işaretlenmiş kod satırına ulaşılır.
Clear All Bookmarks: O esnada aktif kod penceresindeki bütün yer tutamaklarını iptal eder.
VIEW MENÜSÜ
Bu menü alternatifinin alt menüleri Şekil 1.15’te görülmektedir:
[Resim: a26.jpg]
Şekil 1.15-View menüsü
Aşağıda,bu menünün alt menüleri açıklanmaktadır.
Code
O esnada seçilmiş olan form ya da modülün Code penceresini (programın yazıldığı pencere) görüntülemek amacı ile kullanılır. Seçilirse, aşağıdaki gibi bir Code penceresi gelecektir:
[Resim: a27.jpg]
F7 tuşuna basılması da aynı etkiyi sağlayacaktır.
Object
Aktif kod ile ilişkili olan nesneyi( form gibi) görüntülemek için kullanılır.
Eşdeğeri Shift+F7 tuşlarıdır.
Definition
Kürsörün(cursor-ışıklı çizgi) üzerinde bulunduğu, aktif bir prosedüre ait kod penceresini görüntülemek için kullanılır.
Last Position
Kod penceresinde en son bulunduğunuz noktaya yeniden sıçrama yapmak istediğinizde kullanılabilecek bir komuttur.
Object Browser
Object Browser menü alternatifi ile, Object Browser (Nesne Gözatıcısı) penceresi ekrana gelir.
[Resim: a28.jpg]
Object Browser penceresinde projeniz hakkında ve Visual Basic hakkında bazı yararlı bilgileri bulabilirsiniz.
Immediate Window
Bu menü alternatifi ile Immediate Window (Hata ayıklama penceresi) ekrana gelecektir. Bu pencerede, aktif kod üzerinde hata düzeltme işlemleri gerçekleştirilecektir:
Hatalı bir kodun, düzeltilmiş şekli Immediate penceresine girilir ve enter’ a basılırsa, bu düzeltilmiş kod, orijinal listeye aktarılarak çalıştırılacaktır.
[Resim: a29.jpg]
Locals Window
O esnada aktif prosedürdeki bütün değişkenleri ve değerlerini gösterir. Run time’dan(programın normal çalışmasını sürdürmesi) breake moda(programın normal akışını kesip programcının program akışına müdahalesine izin vermesi) geçişlerde veya yığının (stack) içeriği gözlendiğinde Locals window açık ise otomatik olarak değişkenlerin yeni değerlerini listeler. Bu menü seçeneği seçilirse aşağıdaki pencere gelir:
Expression değişken isimlerinin, Value bu değişkenlerin içerdikleri değerlerin ve Type ise bu değişkenlerin veri tiplerini listelendiği sütun başlıklardır. Bu ekranda değişkenlere yeni değerler atayabilirsiniz.

[Resim: a30.jpg]
Wat ch Window
Breake modda, daha önceden gözlem amacı ile tanımlanmış değişken yada ifadenin o andaki değerini görüntülemek için kullanılır.
[Resim: a31.jpg]
Call Stack
Projeniz içinde, o esnada aktif olan prosedür çağrılarının listesini gönderir.
[Resim: a32.jpg]
Project Explorer
Project (proje) başlıklı pencereyi ekrana getirir:
[Resim: a33.jpg]
Bu pencerede, o esnada aktif olan projeyi oluşturan dosyaların bir listesini görmek mümkün olmaktadır.
Properties Window
Properties(Özellikler) başlıklı pencereyi ekrana getirir. Bu pencerede o esnada aktif olan nesne için geçerli olan özelliklerin bir listesini ve bu özelliklere o esnada atanmış olan değerleri incelemek mümkündür.
[Resim: a34.jpg]
Form Layout Window
Daha önce de söylendiği gibi Layout penceresinde formların ekrandaki pozisyonları mouse yardımı ile ayarlanabilir. Şayet Tools/Options diyalog menüsündeki Avanced seçeneğinde SDI Development Environment (Tek sayıda doküman içeren arayüz) alternatifi seçilmişse formların yükleme anındaki ekran pozisyonları, tasarım ortamındaki ekran pozisyonları olacaktır.
[Resim: a35.jpg]
Property Pages
Tasarım ortamında kullanıcı tarafından oluşturulmuş bir kontrolün özelliklerinde değişiklik yapmak amacı ile özellik sayfalarını listeler (property pages) . Eşdeğeri Shift+F4 tuşlarıdır.
Table
Diyagram penceresindeki pencereleri görünür kılmak veya bu durumu iptal etmek için kullanılır. Query ( Sorgu), View (Görünüş) ve Veritabanı tasarım pencerelerinde kullanılır.

Zoom
Diyagram penceresini belirtilen oranlarda görüntülemek için kullanılır.
Show Panels
Query(Sorgu) ve View (Görüş) tasarım pencerelerindeki kısımları görüntülemek ve bu kısımların görünmesini iptal etmek için kullanılır. Bu kısımlar aşağıdaki pencerede görülebilir.
[Resim: a36.jpg]
Toolbox
Araç kutusunu görünür hale getirir. Araç kutusu ekranda yokken bu komutun anlamı vardır. Araç kutusu, form üzerine yerleştirilecek programlanabilecek kontrol nesnelerini içermektedir:
[Resim: a37.jpg]
Şekil 1.16 - Toolbox ve Toolbar
Color Palette
Seçilmiş Visual Basic nesnelerinin renklerini değiştirmek üzere, renk paletini ekrana getirir:
[Resim: a38.jpg]
Data View Window
Data View penceresini görüntüler. Aşağıdaki ekranda Data View penceresini ve bu pencere Query ve View ‘ leri görebilirsiniz.
[Resim: a39.jpg]
Toolbar
Bu menü alternatifi ile, Visual Basic’in kullandığı araç çubuğu gruplarından biri ekranda görüntülenebilir veya ekrandan silinebilir. (Şekil 1.16 ) Veya Customize seçeneği seçilerek kendi araç çubuğu gruplarınızı oluşturabilir ve bunları aynı şekilde bu menü seçeneği ile görünebilir yapabilirsiniz veya silebilirsiniz. Customize için bu menü alternatifi seçilirse aşağıdaki diyalog penceresi gelir.
[Resim: a40.jpg]
PROJECT MENÜSÜ
Aşağıdaki şekilde görülen alt menülere sahiptir:
[Resim: a41.jpg]
Project! - Microsoft Visual Basic [design] - [Form!
Remove Forml
Ctrl+T
Project 1 Properties...
^5 References...
Components...
ffil Add Class Module
■fif Add User Control
|ts] Add Property Page

73; Add User Document
Add DHTML Page Add Data Report Add WebClass
Add Microsoft UserConnection
More ActiveX Designers...
Add File...
Şekil 1.17 - Project Menüsü

Add Form
[Resim: a42.jpg]
Aktif projenin içine yeni veya mevcut bir form katmak için kullanılır. Böylece uygulamanız içinde birden çok pencere oluşturabilirsiniz. İlk değer olarak Add Form penceresi, New butonu seçilmiş olarak gelir. Eklemek istediğiniz form için aşağıdaki Add Form penceresi ile gelen form taslaklarından özel amaçlar için tasarlanmış hazır bir formu otomatik olarak uygulamanıza katabilirsiniz. Existing butonu seçilecek olursa, önceden oluşturulmuş bir form seçilerek uygulamaya dahil edilebilir.
VB Data Form Winzard, otomatik olarak lokal veya uzak veri kaynaklarına bağlı nesneler içeren formlar üretmek için kullanılır. Bu winzard (sihirbaz) ile herhangi bir veri tabanındaki tablo veya tablolardan istediğiniz alanları seçerek herhangi bir kod yazmaksızın kayıt etme, güncelleme, silme, vb. gibi en temel veri tabanı fonksiyonlarını içeren formlar oluşturulabilir.
Bu pencerede About Dialog formu seçilecek olursa aşağıdaki gibi bir About MyApp (Uygulamam Hakkında) başlıklı bir form elde edilebilir.
[Resim: a43.jpg]
Şekil 1.18 - Project/Add Form menüsü ile frmAbout’un eklenmesi
Add MDI Form
Bu menü alternatifi ile bir Multiple Document Interface (Çok Sayıda Doküman İçeren Arayüz) oluşturulabilir veya mevcut bir MDI formu uygulamaya ekleyebilirsiniz. Bu proje sadece bir MDI form içerebildiğinden, şayet uygulamanız MDI form içeriyor ise bu menü komutu kullanılamaz. Bu yapı içinde, bir pencere içinden ona bağlı başka pencerelere dallanma yapılabilir. Şekil 1.19’da bir MDI Formu görülmektedir. Bu konu da kitabın ilerdeki bölümlerinde ayrıntılı olarak verilmiştir.
[Resim: a44.jpg]
Şekil 1.19-MDI Formu
Add Module
Visual basic’in bir form ya da nesneye bağlı olmayan ve uygulamanın tüm bileşenleri tarafından kullanılabilen kodlarına modül adı verilmektedir. Bu menü seçeneği bu tür modülü oluşturmak için kullanılmaktadır. Bu menü seçeneği çağrılırsa, Şekil 1.20’deki Add Module penceresi gelecektir. Bu pencerede Module ikon bulunur. Module ikonu projeye bir modül eklemek için kullanılır.
Şekil 1.20 - Add Module penceresi
Şekil 1.21 - Modül oluşturma penceresi
Bu pencere içine modülü oluşturulacak olan bilgisayar programı(kodu) girilmelidir.
[Resim: a45.jpg]
[Resim: a46.jpg]
Add Class Module
Bu menü alternatifi ile Sınıf Modülü (Class Module) denilen özel tipte bir modül oluşturmak mümkün olmaktadır. Sınıf modülünde, projenin tüm bileşenleri tarafından kullanılabilecek bir sınıf ile ilişkili tanımlar bulunabilir. Bu menü seçilecek olunursa aşağıdaki Add Class Module diyalog penceresi gelir.
[Resim: a47.jpg]
Bu diyalog penceresinden Class Module ikonuna tıklayarak projenize bir sınıf modülü ekleyebilirsiniz. Veya Class Builder ikonunu seçerek, bu işi daha pratik bir şekilde gerçekleştirebileceğiniz Class Builder yardımcı tasarım ekranından yararlanabilirsiniz. Class Builder Visual Basic’in standart tasarım ortamında olmayan fakat Add-In Manager ile tasarım ortamına sonradan dahil edilebilecek hazır bir ADDIN bağımsız yazılım modülüdür. ADDIN ikonu ile de bir ADDIN projesi için yardımcı olabilecek bazı kod satırları içeren bir sınıf modülü projenize dahil edebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde bir Class Module penceresi görülmektedir.
[Resim: a48.jpg]
Add User Control
Sadece kendi projenizde kullanabileceğiniz. ActiveX kontrolleri oluşturmak için kullanılır. Oluşturduğunuz ActiveX kontrollerini uygulamanızdan bağımsız olarak başka Visual Basic projelerinde veya başka tasarım ortamlarında da kullanmak için projenizi ActiveX Control olarak başlatmanız gerekir. Bu menü komutu kullanılırsa aşağıdaki gibi bir pencere açılır.
[Resim: a49.jpg]
Add Property Page
Oluşturduğunuz AcrtiveX kontrolleri için özellik sayfası olarak isimlendireceğimiz, Property Page ‘ler oluşturmak için kullanılır. Özellik sayfaları bir kontrolün çok sık kullanılan özelliklerini pratik bir şekilde düzenlemek için kullanılır. İlgili kontrolün üzerinde iken sağ mouse tuşuna basıldığında açılan menü penceresinden Properties seçeneği seçilirse özellik sayfaları çalışmaya başlar.
Add User Document
Bu menü komutu Standart EXE modülü dışındaki proje modülleri ile beraber kullanılırlar. Projeye yeni bir ActiveX dökümanı eklemek için kullanılır. ActiveX dökümanları Internet Explorer programı ile beraber çalışırlar.
Add DHTML Page
Dinamik HTML uygulamalarımıza yeni dinamik HTML sayfaları eklemek için kullanılır. Standart EXE uygulamalarına dinamik sayfa
[Resim: a50.jpg]
eklenemez. Aşağıdaki ekranda dinamik HTML uygulamasına eklenen DHTML sayfası tasarım penceresini görebilirsiniz.
[Resim: a51.jpg]
Add Data Report
Veritabanı uygulamalarına Data Report eklemek için kullanılır. Data report, raporların hazırlandığı ve gösterildiği tasarım ekranlarıdır.
Aşağıdaki ekranda uygulamaya eklenen boş bir rapor tasarım penceresi görülmektedir.
[Resim: a51.jpg]
Add WebClass
IIS(Internet Information Server ) uygulamalarına WebClass nesnesi eklemek için kullanılır. WebClass nesnesi tarayıcının gönderilen web elemanlarını içerir. WebClass nesnesi web server üzerinde bulunur ve tarayıcıya gönderilecek HTML formatındaki sayfaların hazırlanması için Visual Basic kodlarını kullanır.
Add Microsoft UserConnection
Uygulamaya UserConnection nesnesi eklemek için kullanılır. Data Environment nesnesine benzer fakat UserConnection nesneleri RDO (Remote Database Object) için kullanılır.
Mor e ActiveX Designer s
Projenize ekleyebileceğiniz ActiveX tasarımlarını, içlerinden birisini seçmeniz için listeler. Bu menü komutunu kullanabilmeniz için

Project\Components ile açılan Components penceresinden Designers butonu ile listelenen tasarımları seçerek belirlemelisiniz. İlk değer olarak Data Environment nesnesi seçili olarak gelir.
Add File
Daha önceden hazırlanmış genel maksatlı modüller, formlar, sınıf modülleri ve kaynak dosyalar gibi bileşenleri, o esnada aktif olan projenizin içine katma imkanı sağlar. Bu menü seçeneği çağrılırsa aşağıdaki diyalog penceresi gelir. Bu pencerenin bileşenleri ve kullanımları tamamen Save File, Save Project pencerelerindekine benzer şekildedir.
[Resim: a52.jpg]
Remove <Dosya ismi>
Aktif projenizin içindeki bir dosyayı bu proje içinden çıkarma imkanı sağlar. Çıkarılan dosya diskten silinmez. Aşağıdaki şekilde Form1 ve Form2 adlı iki tane form dosyası görülmektedir. Işıklı çizgi(kürsör) Form2’nin üzerinde iken Project/Remove Form2 seçeneği kullanılırsa Form2 projeden çıkarılacaktır.
[Resim: a53.jpg]
References
Projeniz içersine başka uygulama programları ya da nesne kütüphanelerinden nesneler katma imkanı sağlar. Çağrıldığı taktirde aşağıdaki pencere gelir. Bu pencere içinden katılmak istenen nesne grubu mouse yardımı ile seçilir.
[Resim: a54.jpg]
Components
Visual Basic’te kullanabileceğiniz kontrol nesnelerinin sayı ve çeşidini arttırmak ve DLL uzantılı tasarımları projeye eklemek amacı ile kullanılır.
[Resim: a55.jpg]
Kullanıcı bu pencerede, listedeki kontrol nesne gruplarını mouse yardımı ile işaretleyerek projesi içine katabilir. Proje içinde kullanılmayan bütün kontroller uygulamadan çıkarmak için aşağıda gelen diyalog penceresinde SHIFT tuşuna basıldıktan sonra OK butonunu tıklayınız.
Project Properties
Visual Basic projesi ile ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır. Diyalog penceresinin başlık çubuğu, Project Explorer penceresinde seçili aktif projenin ismini gösterir. Aşağıdaki diyalog penceresinde de görüldüğü gibi General, Make, Compile, Component ve Debugging seçeneklerinden oluşur.
[Resim: a56.jpg]
Project Type kutusu proje türünü gösterir. Proje türünü herhangi bir proje türüne dönüştürebilirsiniz. Bir projenin türünü değiştirdiğinizde ilgili değişiklikler Visual Basic tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Fakat projeniz, yeni proje türü için uygun olmayan özellikler içeriyorsa Visual Basic bu konuda sizi uyaran mesaj görüntüler. Startup Object kutusunda, Visual Basic projesi belleğe yüklendiğinde, ilk olarak aktif formun veya Sub/Main’in hangisi olduğu belirtilir. Project Name proje ismini gösterir. Windows Registry( pencere kaydedici) ve Object Browser (Nesne göz atıcısı) içinde sizin bileşenlerinizi (component) tanımlar. Bu nedenle uygulama içinde aynı isimde başka bir proje ismi olamaz. Proje ismi bileşeniniz için kullanılan kütüphane tipinin ismidir. Kütüphane tipi veya TypeLib bileşeniniz için sağlanan arayüzlerin ve nesnelerin tanımlarını içerir. Help File Name kutucuğu projeniz ile kullanmak istediğiniz yardım dosyasını belirmek için kullanılır. Project Help Context ID, Nesne Gözatıcısında (Object Browser) uygulamanın nesne kütüphanesi(Object Library, kullanılabilir nesneler ile ilgili bilgiler içeren .obl uzantılı bir dosyadır. Nesne ile ilgili bilgiler edinmek için Nesne kütüphanesinin içeriğini Nesne Gözatıcısını kullanarak

irdeleyebilirsiniz. Seçili iken kullanıcı “?” başlıklı butona tıkladığında özel bir yadım kutusu için kullanılan içerik numaralarını listeler. Project Description kutusunda proje ile ilgili açıklayıcı bilgiler yazılır. Bu kutucuğa yazılan açıklamalar Nesne Gözatıcısının açıklama panelinde görüntülenir. ActiveX Control projesi için yaptığınız. Açıklamalar Components diyalog kutusunda ve ActiveX EXE veya ActiveX DLL projeleri için yaptığınız açıklamalar da References diyalog kutusunda görüntülenir. Upgrade ActiveX Controls ActiveX kontrollerin güncellenmesini sağlar. ActiveX kontrolleri üreten bir proje lisans numarası gerektirir. Oluşturduğunuz *.vbl uzantılı lisans dosyalarının, bileşenlerin kullanılacağı makinaya kaydedilmesi gerekir. Setup sihirbazı *.vbl uzantılı lisans dosyalarının kaydını yapar.

Project Properties penceresinde Make butonu seçilirse diyalog kutusu aşağıdaki gibi değişir. Bu pencerede projede oluşturulacak exe dosyası ile ilgili ayarlamalar yapılır.
[Resim: a57.jpg]
Version Number etiketli grupta proje için versiyon numarası oluşturur. Her bir versiyon numarası 0 ile 9999 arasında olabilir. Auto Increment

seçilirse bu proje için Make Project komutu her çalıştırıldığında revizyon( projenin yeniden gözden geçirilmesi) sayısı otomatik olarak bir arttırılır. Application kurusunda ise uygulamanın başlığı ve ikonu belirtilir. Version Information kutusunda da projenizin aktif sürümü ile ilgili açıklayıcı bilgiler ifade edilir. Uygulama çalıştırılırken , ona komut satırı argümanları göndermek için Command Line Arguments kullanılır. Argüman gönderebilmek için uygulamanızı masa üstündeki Start\Run menüsü ile çalıştırmanız gerekir. Conditional Compilation Arguments ise uygulamaya şartlı derleme için sabit bildirimi göndermek amacı ile kullanılır.
FORMAT MENÜSÜ
Format menüsünün alt menüleri aşağıdaki gibidir.
[Resim: a58.jpg]
Format Debug Run Quer
Make Same Size
Center in Form
Order
Û Lock Controls
Horizontal Spacing ►
Vertical Spacing ►
'»i Pro|ect1 - Mier .«oft Visual Basic [design] - [For
üi.. Form2
Align
El File Edit View Project
><
General Asa A lâbî □ -1 [7 (T □
Şekil 1.22- Format Menüsü

Align
Form üzerindeki seçilmiş nesnelerin pozisyonları, en son seçilen nesneyi referans alacak şekilde aşağıdaki alternatifler baz alınarak hizalandırılır. Hizalama işlemi için referans alınacak nesne, seçilmiş nesnelerin üzerine mouse yardımı ile tıklanarak değiştirilebilir. Bu nesne katı renkli(solid color) çerçeve içine alınarak diğer seçilmiş nesnelerden ayırt edilir. Tüm nesneleri seçme işlemi birkaç şekilde yapılabilir; ilk olarak Ctrl tuşu basılı halde nesneleri tek tek tıklayarak, ikinci yol ise bu işlemi Shift tuşuna yaparak tekrarlamak, üçüncü yol ise mouse imlecini formun boş bir yerinde tıklatıp mouse sol tuşuna basılı olarak mouse imlecini nesnelerin üzerine çekmektir.
Lefts: Seçilen nesnelerin yatay pozisyonları referans alınan nesnenin en sol köşe noktasına göre ayarlanır. Yani, bütün seçilmiş nesnelerin sol köşe noktası koordinatları en son seçilmiş nesne ile aynı yapılır.
Centers: Seçilen nesnelerin sol ve sağ köşe noktaları, orta noktaları en son seçilmiş nesne ile çakışacak şekilde ayarlama yapılır.
Rights: Lefts menü seçeneğinin tam tersi bir hiza ayarlaması yapılır. Burada, seçilen nesnelerin sağ köşe noktaları en son seçilmiş nesnenin sağ köşe noktası ile aynı yapılır.
Tops: Seçilen nesnelerin düşey pozisyonları referans alınan nesnenin en üst köşe noktasına göre ayarlanır. Yani, Bütün seçilmiş nesnelerin üst köşe noktası koordinatları en son seçilmiş nesne ile aynı yapılır.
Middles: Seçilen nesnelerin üst ve alt köşe noktaları, orta noktaları en son seçilmiş nesne ile çakışacak şekilde ayarlama yapılır.
Bottoms: Tops menü seçeneğinin tam tersi bir hiza ayarlaması yapılır. Bu defa seçilen nesnelerin alt köşe noktaları seçilmiş nesnenin alt köşe noktasıyla aynı yapılır.
to Grid: Seçilen nesnelerin üst sol köşe noktası koordinatları en yakı gridin üst sol köşe noktası ile çakışacak şekilde ayarlama yapılır.
Nesnelerin boyutlarında bir değişiklik yapılmaz.
Make Same Size
Bu menü alternatifi ile seçilen nesnelerin boyutlarında ayarlama yapılır. Bu ayarlama işi için referans alınacak nesne yukarıda anlatılan menü seçeneklerinde olduğu gibi belirlenir. Nesnelerin sol üst köşe noktası koordinatları değişmez. Nesnelerin boyutlarındaki ayarlamalar aşağıdaki alternatifler baz alınarak yapılır.

Width : Seçilmiş nesnelerin genişlikleri referans alınan nesne ile aynı yapılır.
Height: Seçilmiş nesnelerin uzunlukları referans alınan nesne ile aynı yapılır.
Both: Seçilen nesnelerin boyutları referans alınan nesne ile aynı yapılır.
Size to Grid
Bir Form üzerinde seçilen nesnelerin boyutlarını, otomatik olarak formun en yakın grid noktalarına yerleştirir. (Yani, seçilen kontrolün köşe ve kenar çizgilerini, form üzerindeki noktalarla çalışır hale getirir.) Bu nesneleri otomatik olarak grid noktalarına yerleşmesi için, Tools/Options menüsünde, General seçeneğindeki Align Controls to Grid seçeneği işaretlenmiş olmalıdır.
Horizontal Spacing
Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluklar aşağıdaki alternatiflere göre ayarlanır. Aşağıdaki şekilde nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluklar gösterilmektedir.
[Resim: a59.jpg]
Make Equal: Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluklar eşit hale getirilir. Bu işlem sırasında en sondaki nesnenin pozisyonu değişmez.
Increase : Seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluğu, kabul edilen bir grid hücresinin eni kadar arttırır. Bir Grid hücresinin eni ve boyu Tools/Options menü diyaloğundaki General seçeneğinden ayarlanabilir.
Decrease : Bu sefer, seçilen nesnelerin kendi aralarındaki yatay boşluğu, kabul edilen bir grid hücresinin eni kadar azaltır.
Remove : Seçilen hücrelerin kendi aralarındaki yatay boşlukları kaldırır.
Vertical Spacing
Yukarıdaki menü seçeneğine eşdeğer bir fonksiyonu vardır. Burada söz konusu boşluk ayarlamaları düşey noktalarda yapılır.

Center in Form
Form üzerinde seçilmiş nesne grubu, bu grubun içindeki en dış nesnelere göre form üzerinde ortalanır.
Horizontaly: Seçilmiş nesne grubu içinde en sol dıştaki nesne ile en sağ dıştaki nesnenin, sırası ile sol ve sağ köşe noktalarına göre tüm seçilmiş nesneleri yatay olarak ortalar.
Verticaly: Bu defa, seçilmiş nesne grubu içinden en üst dıştaki nesne ile en alt dıştaki nesnenin, sırası ile üst ve alt köşe noktalarına göre bir ayarlama yapılır.
Order
Order menü seçeneği, Bring to Front ve Send to Back menü başlıklı iki alternatif sunmaktadır.
Bring to Front
Seçilmiş olan nesneyi, formda mevcut diğer nesnelerin önüne getirir.
Send to Back
Seçilmiş olan nesneyi, diğer nesnelerin arkasına yerleştirir.
Lock Contr ols
Form üzerindeki kontrolleri, bulundukları pozisyonda kilitler; öyle ki, kontroller bu komuttan sonra form üzerinde hareket ettirilemezler. Bu durumun iptali içinse, tekrar Lock Controls menüsü seçilerek sol tarafındaki kilit resmini eski haline getirmek gerekir

DEBUG MENÜSÜ
Aşağıdaki şekilde bu menü alternatifinin alt menüleri görünmektedir:
[Resim: a60.jpg]
Şekil 1.23 - Debug Menüsü
Step Into
Tasarım esnasında, Visual Basic kodundaki o esnada kürsörün işaret etmiş olduğu komutu çalıştırır.
Step Over
Step Into komutuna benzer. En önemli fark, icra edilen aktif komut, bir prosedür çağırma komutu ise, o prosedür tek bir komut gibi bütünü ile icra edildikten sonra, esas koddaki bir sonraki değime geçilir.
Step Out
O esnada icra edilen fonksiyonun içinde kürsörün işaretlenmiş olduğu komuttan itibaren bütün komutlar çalıştırılır ve fonksiyonun çağrıldığı esas kodda bir sonraki değime geçilir.

Run To Cursor
Gene sadece tasarım anında kullanılabilecek bir komuttur. Programın icrası durmuş iken (Break mode) icrayı yeniden başlatarak bir sonraki durma noktasının hangi komut olacağını belirler. Durma noktasını belirleyen şey kürsörün komutudur.
[Resim: a61.jpg]
Add Watch
Bir değişken ya da ifadenin programın icrası esnasında hangi değerleri aldığını izlemek üzere bir gözlemci mekanizma kurar. Çağrılırsa aşağıdaki diyalog penceresi gelir:
Burada Expression kutusuna gözleme tabi tutulacak ifade(değişken)yerleştirilir. Bu ifadenin hangi form, modül ve proje ile ilişkili olduğu da şekilde görüldüğü gibi ilgili kutularda belirtilir.
Watch Type (Gözlem tipi) ise üç farklı şekilde olur:
[Resim: imza.png]
Yönetici
Yönetici
*******
348
Mesajlar
347
Konular
0
Rep Puanı
27-01-2020, Saat: 23:25 (Son Düzenleme: 09-02-2020, Saat: 21:58, Düzenleyen: Morningstar.)
#2
Açıklama
1) Watch Expression seçeneği işaretlenirse, sadece ifade gözlenecektir. (değeri izleniyor)
2) Break When Value is True seçeneği(Değer doğru olduğu zaman dur) işaretlenirse, gözlenen ifadenin değeri true(doğru) olunca program geçici olarak duracaktır. (Break moduna geçilecektir)
3) Break When Value is Changes (Değer değişince dur) seçeneği işaretlenirse, gözlenen ifadenin içeriği değiştiği anda break moduna geçilecektir.
Edit Watch
Gözlemci tanımı ile ilişkili değişiklik ya da düzeltme yapmak gerektiğinde kullanılır. Çağrılırsa aşağıdaki diyalog penceresi gelir:
Bu pencerenin biçimi ve kullanımı aynen Add Watch ‘ ta olduğu gibidir.
[Resim: a62.jpg]
Quick Watch
Breake modda kürsörün üzerinde durduğu değişkenin, özelliğin veya başka bir ifadenin değerini gösteren bir diyalog penceresi görüntüler. Bu menü seçeneği kullanılırsa aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi gelir.
[Resim: a63.jpg]
Toggle Breakpoint
Tasarım esnasında kullanılabilen bir komuttur. Kod üzerindeki durma noktalarını belirlemek için kullanılır.
Clear All Breakpoints
Toggle breakpoint komutu ile yerleştirilmiş olan bütün durma noktalarını iptal eder.
Set Next Statement
Sadece Break modunda kullanılabilir. Break moduna şu durumlarda erişilir:
1) Programda önceden yerleştirilmiş(Toggle Breakpoint) bir durma noktası ile karşılaşılması
2) İcra esnasında Ctrl+Break tuşlarına basılması veya Run menüsünden Break’in seçilmesi.
3) Bir Stop deyiminin icrası

Bu komut Break modundan icraya gelince, icra edilecek ilk deyimi belirler.
Show Next Statement
Gene Sadece break modda kullanılabilecek bir komuttur. İcra edilecek bir sonraki deyimi gösterir.
RUN MENÜSÜ
Aşağıdaki şekilde Run menüsünün seçenekleri görülmektedir.
[Resim: a64.jpg]
Start
Geliştirdiğiniz projeyi icra etmek amacı ile kullanılır. Eşdeğeri F5 tuşudur. Sadece tasarım (design) zamanında mevcuttur. İcra esnasında bunun yerine Break komutu geçer.
Start With Full Compile
Start komutu ile Visual Basic sadece aktif kodu ve ilişkili kısımları derler ve çalıştırır. Belli bir anda projenizin tümünün derlenerek çalıştırılmasını istiyorsanız bu altenatifi seçmelisiniz.
Break
Normal akışını sürdüren programı durdurur ve programın çalışması breake modda sürdürülür. Bu menü altenatifi sadece Run Time’da kullanılabilir. Breake modda programın kaynak kodunda yapılan bazı değişikliklerin icra edilebilmesi için programın yeniden başlatılması gerekir. F5 tuşu ile veya Continue şeklinde değişen Start menü altenatifi ile program tekrar normal akışına geri döndürülebilir.
End
İcra edilen programı durdurarak Visual Basic’in kullandığı tüm sistem kaynaklarını iade eder.

Restart
İcrası durdurulmuş olan programın yeniden icra edilmesini sağlar.
QUERY MENÜSÜ
Query (Sorgu) veya View (Görüş) tasarım penceresi açık iken bu menü seçenekleri aktif olur. Query veya View tasarım penceresi adından da anlaşılacağı üzere sorgu veya görüş oluşturmak veya mevcut sorgu ve görüşler üzerinde güncelleme yapmak için kullanılan tasarım pencereleridir. Bu pencerelere Data View ekranından ulaşabilirsiniz. Data View ekranına ise ToolBar araç çubuğunda bulunan ulaşabilirsiniz.
Data View Window kısa yolundan
Aşağıda bir veritabanı uygulamasındaki Data View penceresi görülmektedir.
[Resim: a65.jpg]
Bu penceredeki herhangi bir tablo veya görüş üzerinde çift tıklarsınız sorgu tasarım penceresi açılacaktır. Yukarıdaki örnekte kitaplar isimli tablonun üstünde çift tıklanırsa aşağıdaki gibi bir pencere ile karşılaşılır. Bu bütün kısımları görünür olmayan bir sorgu penceresidir. Daha önce

View menü komutlarını açıklarken sorgu penceresinin kısımları anlatılmıştır.
[Resim: a66.jpg]
[Resim: a66.jpg]
î Run Table: kitaplar
kod ad yazar konu yayinevi yayintarihi
► visual basic 5.0 mithat uysal bilgisayar beta 01/08/1997
234 excel 7.0 mithat uysal bilgisayar beta 01/02/1996
340 oracle 7 koch&mueller bilgisayar me graw hill 01/07/1993
450 böyle bir sevmek atilla ilhan bilgi blig, 01/08/1994
546 bize göre ahmet ha|oim deneme inkylap 01/01/1992
789 pasaport antonis samarakis öykü yapy kredi 01/01/1994
890 1984 george omell roman ikizler 01/01/1984
901 agri daây efsanesi ya|oar kemal roman adam 01/01/1993
1201 sinyacy paulo coelho roman can 01/04/1997
1300 yalamak sanaty andre maurois güncel boâaziçi 0101/1993
1340 bir çit yürek marlo morgan any dharma 01/01/1999
*

±1 J _d
View penceresinde Show Panel alt menüsünden Diagram, Grid, ve SQL ‘de seçilecek olursa sorgu tasarım penceresi aşağıdaki konumunu alır.

Query menüsü ve seçenekleri aşağıdaki gibidir.
Run
Sorgu tasarım penceresinin SQL kısmında yazılan SQL ifadesini çalıştırır ve sorgunun sonucu Results kısmında listeler.
[Resim: a67.jpg]
Clear Results
Sorgu tasarım penceresinin Results kısmını boşaltmak için kullanılır. Bu menü komutu çalıştırılacak olursa sorgu tasarım penceresi aşağıdaki görünümü alır.

Verify SQL Syntax
SQL kısmındaki SQL ifadesinin doğruluğunu bu ifadeyi çalıştırmadan kontrol eder.
Group By
Tasarım ekranının grid kısmına Group By sütunu ilave eder. Bu şekilde grid kullanılarak kümeleme fonksiyonları seçilebilir. Kümeleme fonksiyonları sadece gruplandırılmış veriler üzerine uygulanabileceği için normal SQL gridinde bu sütun bulunmaz. Bu menü komutu seçilecek olursa eklenen Group By sütunu aşağıdaki gibi olur.
[Resim: a69.jpg]
Yukarıdaki grid değiştiğinde SQL ifadesi değişir. Aynı şekilde SQL ifadesini değiştirdiğinizde grid da bu ifadeye uygun görünüm alacaktır. Örneğin yukarıdaki SQL ifadesini aşağıdaki ile değiştirip Query/Run menü komutunu seçecek olursanız tasarım penceresinde aşağıdaki görünümü alacaksınız
[Resim: a70.jpg]
SELECT COUNT(*) AS gruped_by_konu,konu FROM kitaplar
GROUP BY konu

Change Type
Change Type menü komutu SQL’ in türünü değiştirmek için kullanılır. Select ile başlayan SQL ifadeleri seçme türünden SQL ifadeleridir ve raporlama amaçlıdır. İstenen kriterlere uygun kayıtları listelemek için kullanılır. Bunun dışında kayıt eklemek (Insert Values), silmek (Delete), güncellemek( Update) veya mevcut SQL sonuçlarını ekran yerine başka bir tabloya eklemek (Insert) veya bu sonuçlar ile yeni bir tablo oluşturmak (Make Table) amacı ile kullanılan SQL ifadeleri mevcuttur. İşte tasarlayacak olduğumuz SQL ifadesinin türünü belirlemek için bu alt menü kullanılır. Seçilirse aşağıdaki menü seçenekleri açılır.
[Resim: a72.jpg]
Add To Output
Diyagram kısmında mouse ile bir tablo alanı seçecek olursanız bu menü komutu aktif olur ve seçilen tablo alanının listeye dahil edilmesini sağlar. SQL türüne göre bu menü komutu Add To Insert, Add To Update gibi değişecektir.
Sort Ascending , Sort Descending
Bu menü komutu da yine diyagram kısmında bir tablo alanı seçildiğinde aktif olur ve hazırlanacak olan listenin seçilen tablo alanına göre küçükten büyüğe (Ascending) veya büyükten küçüğe (Descending) göre sıralı olarak listelenmesini sağlar.
Remove Filter
Varsa SQL ifadesindeki süzgeci kaldırmak için kullanılır. SQL ifadesinde çıktı where ifadesine göre süzülerek hazırlanır. SQL’e süzgeç eklemek için grid kısmında Criteria(ölçüt) sütunu kullanılabileceği gibi doğrudan SQL ifadesinde where cümleciği de kullanılabilir. Aşağıdaki ekranda süzgeç içeren bir SQL ifadesi görülmektedir.
[Resim: a73.jpg]
Select All Rows From <Table A>
SQL ifadesinde birden fazla tablo kullanıldığında bu tabloların arasındaki ilişki mouse ile seçildiğinde bu menü komutu aktif olur.
Bu menü komutu ile ilişkinin türünü belirtir. Oluşturulacak listeye ilişkilendirilen tablo alanlarındaki verileri aynı olan satırların yanında seçilen tablonun diğer satırlarının da eklenmesi için kullanılır.
[Resim: a74.jpg]
DIAGRAM MENÜSÜ
Diagram menüsü, veritabanı diagram penceresi ile çalışılırken kullanılır. Veritabanı diagram penceresi, veri tabanındaki tabloların ve bu tablolara arasındaki ilişkilerin grafiksel gösterimi için kullanılan bir tasarım penceresidir.

TOOLS MENÜSÜ
Aşağıdaki şekilde Tools menüsünün alt menüleri görülmektedir.
[Resim: a75.jpg]
Add Procedure
Kod penceresi içine bir prosedür yerleştirmek amacı ile kullanılır. Bu menü seçeneği çağrılırsa şekil 1.24 ‘daki pencere gelecektir.
[Resim: a75.jpg]
Bu pencere oluşturulacak prosedürün adı Name penceresine girilir. Ayrıca prosedürün bir Sub bir Function bir Property ya da Visual Basic 5.0 ile gelen yeni bir özellik olarak Event mı olduğu opsiyon butonları ile işaretlenir. Son olarak ta prosedürün Private mı yoksa Public mi olacağı belirlenir.
Prosedürler hakkında, kitabın ilerdeki bölümlerinde detaylı bilgi verilecektir.
[Resim: a76.jpg]
Şekil 1.24 - Add Procedure Resmi
Procedure Attibutes
Belirtilen her bir özellik veya metod için ayarlamalar yapabileceğiniz veya mevcut attribute’leri(nitelikleri) gözlemleyebileceğiniz bir diyalog penceresi görüntüler.
Menu Editor
Geliştirdiğiniz uygulama içinde Visual Basic ve Windows’ un menülerine benzer şekilde menüler oluşturmak istediğinizde Menü Editörü size büyük kolaylık sağlayacaktır. Çağrılırsa aşağıdaki pencere gelecektir:
[Resim: a71.jpg]
Bu konu kitapta ayrı bir bölüm olarak işlendiği için burada detaylara inilmeyecektir.
Options
Bu menü seçeneği kullanılırsa Visual Basic ortamında çalışırken mevcut olan çeşitli sistem parametrelerini değiştirmek imkanı sağlayan diyalog penceresi karşınıza gelecektir. Bu diyalog penceresinde Editor , Editor Format (editör ile ilişki) , General(genel) , Docking ,(alt pencerelerle ilgili) , Environment (ortamla ilişkili) ve Advanced (ileri seviyede) sistem parametrelerini değiştirebileceğiniz imkanlar mevcuttur.
Şekil 1.25’ de Editor ile ilişkili parametreler görülmektedir. Bu parametreler ile kod ve proje pencerelerinde ayarlamalar yapılır.
[Resim: a77.jpg]
Code Settings kutusu içindeki seçenekler, programcının kod yazmasını daha kolay ve seri hale getirecek alternatifler sunar. Auto Syntax Check seçeneği seçilirse Visual Basic kod penceresine her Visual basic ifadesini yazdığınızda, bu ifade, Visual Basic yazılış kurallarına uygunluk bakımından otomatik olarak kontrol edilir. Require Variable Declaration seçeneği seçilirse, Visual Basic’te zorunlu olmayan değikenlerinin tiplerinin belirtilmesi eylemi zorunlu hale getirilmiş olur ve herhangi bir modülün General Declarations kısmına bu amaçla Option Explicit komutu eklenir.

Private Sub Form_Load() corrıitıariLİl.
End SulgpAppearance
eS’ BackColor
eS? Cancel
eS? Caption
Eff CausesValidation
Efi’ Container
Eff Default
Auto List Members seçeneği seçilecek olursa kod penceresine yazılan her uygun ifadenin ardından bu ifadeden sonra yazılabilecek mümkün diğer ifadeleri içeren bir kutu görüntülenir. Yukarıdaki örnekte, Commandl. İfadesinden sonra yazılabilecek seçenekleri içeren bir yadım kutucuğu gözükmektedir. Quick Info İle kullanılan fonksiyonlar ve bu fonksiyonların parametreleri ile ilgili bilgiler içeren yadım kutucuklarının otomatik olarak görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Auto Data Tips alternatifi ile de breake modda ekran göstergesini değişkenler üzerinde gezdirdiğinizde içeriklerini otomatik olarak gözlemlemek mümkündür. Her yeni kod satırında kürsör için varsayılan başlangıç noktasının bir önceki satır ile aynı yerden başlaması için Auto Indent seçeneği seçilmiş olmalıdır. Aksi takdirde her ENTER tuşuna bastığınızda kürsör bir sonraki satırın en başına gelecektir.
Window Settings Başlıklı grup içindeki seçenekler ile o esnada code penceresindeki aktif kod ile ilgili ayarlamalar yapılır. Drag-and-Drop Text Editing seçeneği ile aktif kodunuz içindeki değişkenleri Windows ortamlarının bir özelliği olarak sürükle ve bırak (drag and drop) eylemi ile Immediate ve Watch pencerelerine taşıyabilirsiniz. Default to Full Module View ise bütün modülün ve sadece o anki aktif prosedürün code penceresinde görüntülenmesi için kullanılır. Şayet bu alternatif seçilmiş ise ( ilk değer olarak -default-seçilmiş gelir.) Procedure Separator ile prosedürler arasındaki çizgilerin görünüp görünmeyeceğini belirtebilirsiniz.
Editör ile ilgili bir diğer options ekranı Şekil 1.26’da ki gibidir.
[Resim: a78.jpg]
Şekil 1.26 - Tools/ Options/ Editor Format penceresi
Options/Editor Format penceresinde ise, kod penceresine yüklenecek olan Visual Basic kodu ile ilişkili olarak, kullanılacak yazı fontu(Font), yazının büyüklüğü(Size) ,kod içinde çeşitli durumlar için kullanılabilecek renkler (Code Colors) ve ayrıca ön plan ve zemin renkleri (Foreground, Background) belirtilebilir.
Options menüsünde General seçeneği seçilirse Şekil .127’deki diyalog penceresi ekranı görünür. Bu ekranda genel amaçlı ayarlamalar yapılır. Form Gr id Settings kutusu içindeki seçenekler, form üzerindeki gridlerin görünümü ile ilişkilidir. Show Grid seçeneği işaretlenirse, bu durumda, form üzerindeki noktalardan oluşan gridler görüntülenir. Bu seçenek işaretlenmezse, form gridsiz olarak görüntülenir. Ayrıca Width ve Height seçenekleri ile de, gridlerin genişlik ve yükseklikleri ayarlanabilir. Align Controls To Grid seçeneği işaretlenirse, form üzerine yerleştirilen kontrol nesnelerinin köşe noktaları gridle çakışır. Grid Units ise form için kullanılan grid birimini gösterir. Show ToolTips seçeneği işaretlenirse, bir Visual Basic tool’u üzerine ekran göstergesi götürülürse,

o tool’un ne işe yaradığı konusunda İngilizce bir açıklama ifadesi görüntülenir; işaretlenmezse bu açıklamalar görüntülenmez.
Error Trapping (hata yakalamak) grubu içindeki alternatiflerle Visual Basic tasarım ortamında hataların nasıl yakalanacağı belirtilir. Breake on All Errros seçeneği seçilecek olursa, uygulama çalışırken herhangi bir hata ile karşılaştığında kodun sınıf modülünde olup olmadığına veya error handler’ın( hata tutucu) aktif olup olamadığına bakmaksızın breake moda geçer. Breake in Class Module seçeneği seçilecek olunursa sınıf modülünde (class module) tanımlanamayan( unhandled) bir hata oluştuğunda uygulama normal akışını hataya sebep olan program satırında keserek breake moda geçer. Break on Unhandled Errors seçeneği ile de üretilen hatalar, şayet hata tutucusu( error handler) aktif ise breake moda geçilmeksizin yakalanır. Aksi takdirde üretilen hatalar uygulamanızın breake moda geçmesine sebep olur.
Compile başlığı altındaki ayarlamalar projenizin nasıl derleneceği ile ilgilidir. Compile on Demand seçeneği işaretlenirse, projeniz çalıştırılmadan önce tümüyle derlenmez. İlgili kısımların derlenmesi gereksinim duyulduğunda gerçekleştirilir. Şayet Run/Start With Full Compile menü alternatifi kullanılırsa Visual Basic bu tanımlamayı göz ardı eder ve projenizi tümüyle derledikten sonra uygulamanızı çalıştırır. Bu takdirde uygulamanızın çalışmaya başlaması projenizin büyüklüğüne bağlı olarak gecikecektir. Background Compile ise projenizin derlenmesi eyleminin uygulamanızın çalışması sırasında bitirilmesi için kullanılır. Derleme için uygulamanızın o esnada aktif bir faaliyet yürütmediği zaman dilimi seçilir. Bu seçenek Compile on Demand alternatifi seçilmiş ise yürütülür.
[Resim: a79.jpg]
Şekil 1.27 - Tools/Options/General penceresi
Options menüsünde Docking seçeneği ile listelene pencere isimleri seçilirse bu pencere tasarım ortamında MDI modda ana pencerenin çerçevesi ile birleştirilirler. Bu pencereler birbirinden bağımsız olmalarına karşın tek bir pencerenin kısımları gibi görünürler. İstenen alt pencerenin büyüklüğü ve ekrandaki pozisyonu ekran göstergesi yardımı ile ayarlanabilir.
[Resim: a80.jpg]
Şekil 1.28- Tools/Options/Docking penceresi

Şekil 1.29’ da Environment (ortam) ili ilişkili parametreler görülmektedir. Bu parametreler ile Visual Basic tasarım ortamına ait özellikler belirtilir. Visual Basic her çalıştırıldığında bu diyalog penceresinde tespit edilen özelliklere göre tasarım ortamını düzenler.
[Resim: a81.jpg]
Şekil 1.29- Tools/Options/Environment penceresi
When Visual Basic starts kutusu içindeki Prompt for project seçeneği seçilecek olursa Visual Basic her çalıştırıldığında uygulamada hangi türde projenin kullanacağı size sorulacaktır. Aksi takdirde Visual Basic standart EXE modülü ile açılır. When a program starts başlığı altında, dosyaların saklanması ile ilişkili çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Save Changes seçeneği ile uygulama çalıştırıldığında projede değişiklik yapılmış ise bu değişiklikler kullanıcıya sorulmaksızın kaydedilir. Projeniz içinde yeni oluşturulmuş bir dosya mevcut ise dosya ismi ve yerini belirtebileceğiniz Save As diyalog kutusu görüntülenir. Prompt To Save Changes seçeneği ile sisteme “icradan önce dosyanın saklanması için gerekli uyarıyı ver”denilmektedir. Don’t Save Changes seçeneği ile uygulama çalıştırılmadan önce değişiklikler kaydedilemez ve Visual Basic uygulamayı çalıştırmak için o esnada hafızada yüklü

projenizi kullanır. Show Templates For grubu içindeki seçenekler ile de projenize bu grup içindeki bileşenlerden birini katmak istediğinizde, bu bileşenler için daha önceden oluşturulmuş olan kalıpları hazır bir şekilde projenize dahil edebileceğiniz diyalog penceresi görüntülenir. Templates Directory etiketli saha ise template ( kalıp) dosyaların disk üzerindeki yerlerini gösterir.
Tools / Options diyaloğunun son seçeneği Advanced (ileri seviyede) penceresi Şekil .130 ‘ daki gibidir. Bu penceredeki parametreler ile o esnada aktif Visual Basic projesi ile ilgili ileri seviyede ayarlamalar yapılır.
[Resim: a82.jpg]
Şekil 1.30- Tools/Options/Advanced penceresi
Background Project Load alternatifi ile Visual Basic kodunu yüklenmesi işine arka fonda devam edilir. Bu işlem kontrolün tasarımcıya geçmesini hızlandırır. Notify when changing shared project items alternatifi seçilirse, bir proje içinde kullanılan bileşen (form veya modül gibi) üzeride yapılan değişiklikler kaydedilmek istendiğinde bu bileşenin başka proje veya projelerde de kullanılıp

kullanılmadığı kontrol edilir. Şayet kullanılıyorsa bu bileşenin diğer projelerdeki kopyalarının güncellenmesi için kullanıcıdan onay alınır. SDI Development Environment seçeneği ile de Multiple Document Interface modda açılan(default olarak) Visual Basic tasarım ortamı Single Document Interface moda dönüştürülür. (Tek Sayıda Doküman İçeren Arayüz)
Fakat bunun için Visual Basic’ten çıkmak gerekir.
Sour ce Files
Aşağıdaki Visual Component Manager Publish Winzard diyalog penceresini açar.
Yukarıdaki sihirbaz bir bileşenin yeniden kullanılabilir olması için gerekli bilgilerin adım adım kullanıcıdan alır. Böylece bileşenin nerede ve nasıl saklandığı, Visual Studio ve diğer tasarım ortamlarıyla etkileşiminin nasıl olduğu ve diğer tasarımcıların bileşeni tanıyabilecekleri anahtar kelimeler öğrenilmiş olur.
[Resim: a83.jpg]
ADD-INS MENÜSÜ
Aşağıdaki şekilde, Add-Ins menüsünün alt menüleri görülmektedir:
Add-Ins Window Help Visual Data Manager...
Add-In Manager...
Add-Ins menüsünün işlevi, bağımsız programlama araçlarını(tools) ,Visual Basic içine sokmak ya da çıkarma imkanı sağlamasıdır.
Visual Data Manager
Bu menü alternatifi, Visual Basic içine, veri tabanlarını yönetimi konusunda çok yetenekli bir yazılım modülü olan Visual Data Manager’ın (Görsel Veri Yöneticisi) eklemesini sağlar. Bu konu, kitabınızın Veri Tabanları ile ilişkili bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır.
Add-In Manager
Bağımsız yazılım modüllerinin Visual Basic ortamına katılmasını ya da bu ortamdan çıkarılmasını sağalar. Bu alternatif çağrılırsa, Şekil .125’ teki ekran gelir. Bu ekranda, Available Add-Ins penceresinde işaretlenmiş olan modüller, Visual Basic içine katılır, işaretlenmemiş olanlar ise çıkarılır.
[Resim: a84.jpg]
Şekil 1.31- Add-In Manager penceresi
WINDOW MENÜSÜ
Windows menüsü açık pencerelerden birini seçmek veya MDI modda ana menüye bağlı alt menüleri ekranda düzenli bir şekilde yerleştirmek için
Window Help
kullanılır. Window menü seçenekleri aşağıdaki şekildeki gibidir.
Sfılit
Tile Horizontally
Tile Vertically
Cascade
Arrange Icons
s IForml(Code)
2 Form 1 (Form)
Split
Sadece kod penceresi(programın yazıldığı pencere) açık iken aktif olur. Kod penceresini yatay olarak iki yarım parçaya ayırır. Kod penceresini eski haline getirmek için Split menü seçeneği tekrar kullanılır.

Tile Horizontally
MDI modda, açık pencereleri yatay olacak şekilde eşit pencere boyutlarında ekrana yerleştirir.
Tile Vertically
Yukarıdaki menü seçeneği ile eşdeğerdir. Farklı olarak pencere ayarlamaları düşey olacak şekilde gerçekleştirilir.
Cascade
MDI modda , açık pencerelerin ekrandaki yerlerini üst üste cascade bir tarzda yeniden ayarlar.
Arrange Icons
MDI modda minimize edilmiş pencere ikonlarını ana pencerenin alt sol köşesine göre yeniden düzenler.
Window List
Bütün açık pencereleri listeler. Aktif yapılmak istenen pencere seçilirse ilgili pencere isminin sol yanında o esnada aktif pencereyi gösteren ✓ işareti gözükür.
HELP MENÜSÜ
Help (Yardım) menüsü, her düzeydeki programcının her zaman gereksinim duyacağı bir olanaktır. Help menüsünün alt menüleri aşağıdaki gibidir:
Help
Contents...
Index...
MT Search...
pT Technical Support
Microsoft on the Web ►
About Microsoft Visual Basic...

Visual Basic 6.0 yardım dosyaları, diğer Visual Studio yazılım geliştirme uygulamalarının da yardım dosyalarını içinde barındıran MSDN kütüphanesinin yüklenmesi ile kullanılır hale gelebilir. Bu kütüphanenin kurulum dosyalarını Visual Studio ‘dan ayrı olarak edinmek mümkündür ve Visual Studio ‘dan bağımsız olarak sisteminize kurabilirsiniz.
Contents
Help menüsü içinde içindekiler sekmesini aktif yaparak bilgileri sınıflandırmış olarak listeler. (Şekil 1.32) Burada, Visual Basic programlama dili ve ortamının kullanımı ve Visual Basic ‘in bileşenleri konusunda çeşitli başlıklar listelenmiştir. Bu başlıklardan herhangi biri üzerine mouse göstergesini götürüp double-click yaparsanız, bu konu ile ilgili bilgiler ekrana gelecektir. Örneğin Visual Basic Start Page (Visual Basic’in Başlangıç Sayfası) başlığı doubleclick ile seçilirse, Şekil 1.33 ‘deki pencere ekrana gelir. Bu pencerede de gene aynı şekilde, ilgi duyulan bir alt başlık seçilerek devam edilir.
Yardım menüsü içinden, belirli bir konu ya da sözcük ile ilişkili bilgi alınmak istenirse,o takdirde, Index altenatifi seçilmelidir. Bu durumda yardım penceresi daha önceden açık değilse Dizin sekmesi seçilmiş bir halde açılır. Şayet daha önceden açık ise bu durumda yardım penceresi Dizin sekmesi seçilmiş olarak aktif yapılır. Burada “Bulmak için anahtar sözcüğü yazın” kutusuna , aradığınız sözcüğü ya da ilk birkaç harfini yazmalısınız. Örneğin Redim sözcüğü hakkında bilgi almak isteyelim.
[Resim: a85.jpg]
Şekil 1.32 - Help/Contents (içindekiler) menü penceresi
[Resim: a86.jpg]
Şekil 1.33 - Visual Basic penceresi
Bu durumda Şekil 1.34’deki gibi bilgi girmeliyiz. Help bu sözcükle ilgili satırı işaretler ve seçer. Bu durumda Görüntüle(Display) butonu seçilirse, Redim sözcüğü ile ilişkili bilgi ekranın sağ tarafındaki pencerede görüntülenecektir. (Şekil 1.34)
[Resim: a87.jpg]
Şekil 1.33 - Redim sözcüğünü arama
[Resim: a88.jpg]
Şekil 1.34 - Redim deyimi için Help’ten alman bilgiler
Search
Yardım menüsünden Search menü komutu seçilecek olursa yadım
penceresindeki Ara sekmesi seçilmiş olarak ekrana gelir. (Şekil 1.35)
Şekil 1.35 - Yardım penceresinde Ara sekmesinin seçilmesi
[Resim: a89.jpg]
Yukarıdaki ekranda “Aranılacak kelimeyi yazın” kutusuna aranmak istenen kelime yazılır. Yukarıdaki örnekte Event yazılmıştır. Daha sonra konuları listele butonu tıklanarak veya ENTER tuşuna basılacak olursa yardım penceresi içinde Event geçen konuları içeren bir liste hazırlayacaktır. (Şekil 1.36) Bu konulardan istenilen seçilerek arzu edilen bilgiye ulaşılmış olunur.( Bu işlem bilgisayarınızın kapasitesine göre fazla zaman alabilir.)
[Resim: a90.jpg]
Sürekli olarak eriştiğiniz yardım konuları ise Sık Kullanılanlar sekmesinde kaydedecek olursanız bu konuları her defasında bulmak için zaman kaybetmemiş olursunuz.
Technical Support menü seçeneği seçilirse size daha fazla destek olabilecek Microsoft destek birimlerine ulaşabilmenizi sağlayacak bilgileri içeren bir yardım penceresi açılır. Yalnız bu destek birimleri bir ücret karşılığında ve sadede Birleşik Devletler ile Kanada’da geçerlidir.
[Resim: imza.png]


Konu ile Alakalı Benzer Konular
Konular Yazar Yorumlar Okunma Son Yorum
Visual Basic Nedir ? Hadi Cevaplayalım Morningstar 0 972 30-03-2020, Saat: 23:10
Son Yorum: Morningstar
Visual Basic Kod Bank 2.0 Kod Örnekleri Morningstar 0 1,924 09-03-2020, Saat: 23:05
Son Yorum: Morningstar
Visual Basic Form close butonu nasıl çalıştırılır? Morningstar 0 2,053 09-02-2020, Saat: 23:32
Son Yorum: Morningstar
[ Ders 5 ] Visual Basic İçinde İnternet Morningstar 0 2,008 06-02-2020, Saat: 23:53
Son Yorum: Morningstar
[ Ders 4 ] Visual Basic Kontrol Nesneleri Morningstar 0 1,914 06-02-2020, Saat: 23:22
Son Yorum: Morningstar


[-]
Etiket
çalışmaya başlamak ile 6 visual ders 2 basic

Hızlı Menü: